V době, kdy společnost rozsáhlou budovu koupila, Petr Vojta starší uvedl, že by chtěli časem vybudovat rezidenční bydlení jen pár kroků od centra města.

Už tehdy ale tvrdil, že jde o dlouhodobý projekt. V současné chvíli z popisu projektu na webových stranách společnosti vyplývá, že rekonstrukce na byty se uskuteční v několika etapách. Celý komplex tří budov je nazván Panorama Rezidence a z vizualizace je jasné, že nabídne moderní bydlení s jedinečným výhledem na město. První etapa, označená jako budova C, tedy budova, nejblíž Komerční bance, kde sídlila také Česká správa sociálního zabezpečení, by mohla být dokončena už v příštím roce.

Následovat by měla rekonstrukce prostřední budovy, označené jako B, bývalé České spořitelny, s nádvořím. To už nyní vzniká odbouráním mohutného schodiště. To nahradí nádvoří, parkovací místa a zeleň. Podle plánu by mohla prostřední budova být opravená někdy v roce 2023. Jako poslední, v letech 2023 - 2024, přijde na řadu budova A, tedy bývalé kancelářské prostory OV KSČ a následně České pojišťovny. Opravy se budou týkat i přilehlého dvora a zadní části objektu. Veškeré příčky uvnitř všech budov nechají majitelé vybourat a následně vystavět znovu. Postupně se mění okna a nová bude fasáda i okolí celého komplexu.

Sběrný dvůr v Prachaticích je lidem k dispozici denně.
Poplatek za odpad v Prachaticích zůstane na pětistovce, Vimperští rozhodnou
Sběrný dvůr v Prachaticích je lidem k dispozici denně.
Poplatek za odpad v Prachaticích zůstane na pětistovce, Vimperští rozhodnou

Prezentace z webu Residence Invest, s. r. o.:

Etapa „C“ (2021 - 2022)

- je první z etap rekonstrukce, v rámci které dojde k vybudování přípravné plochy staveniště (směrem z Žižkovy ulice). V suterénu budovy bude vybourána trezorová vestavba a založena šachta výtahu, který bude fungovat v rámci všech pater budovy. Směrem z Vodňanské ulice budou vybourány okenní otvory a vstupu do samostatného komerčního prostoru. Budova „C“ bude disponovat 3 samostatnými vstupy – hlavní vstup v přízemí směrem z nádvoří před budovou „B“, druhým vstupem z Žižkovy ulice v druhém nadzemním podlaží a samostatným vstupem v rámci přízemí do komerčního prostoru z Vodňanské ulice. V průběhu rekonstrukce budovy „C“ dojde k rozebrání stávající terasy, čímž vznikne nádvoří s parkovacími místy před budovou „B“ a „C“. Budova „C“ nabídne celkem 19 bezbariérově přístupných bytových jednotek od 1KK, přes 2KK až po rozměrná 3KK. V rámci změny stavby před dokončením je projednávána střešní nástavba s dalšími třemi nadstandardními byty.

Etapa „B“ (2022 - 2023)

- v rámci budovy B bude nově zpřístupněný suterén sloužit ke komerčnímu pronájmu (kanceláře, kavárna…). V 1. patře vzniknou 3 rozměrné byty s celoprosklenou jižní fasádou a vlastními terasami. Uvnitř budovy bude vytvořená patrová vestavba, díky které bude v budově „B“ celkem 13 bytových jednotek. Obytná podlaží budovy „B“ disponují vlastním severním vstupem z Žižkovy ulice, komerční prostory budou přístupné z nově vzniklého nádvoří ve Vodňanské ulici.

Etapa "A" (2023-2024)

- během poslední fáze dojde k rekonstrukci garáží, během které dojde i k výměně stávajících ocelových vrat za rolovací, výměně dvoukřídlé brány za posuvnou na dálkové ovládání. V přízemí budovy „A“ budou umístěny garáže, přístupné přímo z Vodňanské ulice se sekčními vraty. Z Vodňanské ulice bude též přístupná motogaráž a kočárkárna. Přízemí budovy „A“ bude v severní části budovy disponovat sklepními kójemi. Obdobně jako u budovy „C“ je uvažováno se střešní nástavbou se západním ustupujícím podlažím. Celkem bude budova „A“ obsahovat 25 bezbariérově přístupných bytových jednotek a střešní 2 bytovou nástavbou.