Dům byl dříve využíván jako restaurace. V posledních letech je prázdný a chátrá. Vedení radnice o koupi uvažuje delší dobu. „Už letos na jaře jsme společně s projektanty a zástupci odboru investic provedli terénní šetření, při kterém jsme hledali možnost zkvalitnění průjezdnosti hlavního tahu silnice na hraniční přechod a větší bezpečnost pro pěší,“ vysvětlila po jednání zastupitelů starostka města Vimperk Jaroslava Martanová. Zastupitelé souhlasili s nákupem za cenu 2,8 milionu korun. „Cena je mírně nižší než ta stanovená znaleckým posudkem,“ vysvětlila Jaroslava Martanová.

Dům s čp. 37 v Pasovské ulici město nechá zbourat, aby mohla být širší cesta na hranice. Podél koryta řeky se zase rýsuje nová trasa pro turisty a cyklisty. Lokalita se úplně změní.Dům s čp. 37 v Pasovské ulici město nechá zbourat, aby mohla být širší cesta na hranice. Podél koryta řeky se zase rýsuje nová trasa pro turisty a cyklisty. Lokalita se úplně změní.Zdroj: Deník/ RedakcePři důkladném procházení celé lokality se zjistilo, že možné zprůchodnit cestu pro chodce a turisty podél řeky Volyňky. Město splnilo podmínku a dům s čp. 37 odkoupilo. „Dnes jsme podepsali smlouvu a požádali o zápis do katastru nemovitostí,“ řekla v úterý odpoledne Jaroslava Martanová. Následovat budou další jednání s projektanty Ředitelství silnic a dálnic, ti připravují rekonstrukci silnice, a zástupci Jihočeského kraje. „Při přípravě projektu mohou počítat s rozšířením silnice a připojením dostatečně širokého chodníku,“ doplnil místostarosta Zdeněk Kuncl. S odstraněním objektu se nejen otevře nová trasa pro turisty a cyklisty, ale město chce současně řešit odkanalizování Zlaté stezky v celé délce a také opravu části kanalizace přímo v Pasovské ulici. Vzniknout by v lokalitě mohla nová parkovací místa, která v současnosti sousední střední škole chybějí.

Nová trasa, která by mohla vzniknout podél koryta řeky Volyňky odvede turisty a cyklisty od hlavního tahu silnice. „Cyklisté se tam napojí na cyklotrasu Volyňka, která vede až k pramenu řeky Volyňky a dostanou možnost vstoupit na naše náměstí po trase Zlaté stezky,“ dodala Jaroslava Martanová.

S demolicí objektu město nechvátá, a podle informací starostky Jaroslavy Martanové na ní letos nedojde. „Chceme nejprve pečlivě promyslet, jak by mohl celý prostor vypadat. Do té doby se do žádných úprav nepustíme,“ ujistila starostka.