Zhruba dvouhodinová diskuze se strhla nad připraveným hospodařením města s penězi na běžnou údržbu a investice do městského bytového fondu. Vedoucí odboru financí Václav Janda měl data připravit na základě rozporuplných reakcí lidí nad zvýšením plateb za nájemné v městských bytech pro letošní rok. Od ledna letošního roku lidé v Prachaticích platí 53,49 korun za metr čtvereční.
Zastupitelé sice dostali do ruky tabulky s čísly, ale z nich podle některých nelze přesně vyčíst, co se z vybraného nájemného přesně vrátilo do jednotlivých objektů a co zůstalo v rozpočtu města jako vázané peníze. Tedy takové částky, které by se měly šetřit a následně do bytového fondu vrátit. „Do letošního roku jsme si ušetřili dvanáct milionů korun, které chceme použít na zateplení jednoho nebo možná dvou panelových domů,“ ujišťoval zastupitel a jednatel Městské správy domů a bytů Jiří Vejvoda. K ušetřeným prostředkům by pak ještě město chtělo připojit dotaci z programu Zelená úsporám. Doplnil, že k vytipování objektů pro letošní zateplení došlo v loňském roce.
„Ta čísla vůbec nemají vypovídající hodnotu, není z nich možné vyčíst, kolik bylo vybráno, kolik šlo na opravy a kolik pak na investice samotné,“ oponovala zastupitelka Jana Krejsová s tím, že chce znát přesně příjmy i výdaje. Včera se proto s šéfem městských financí Jandou sešla znovu a údaje jasně rozklíčují tak, aby jim rozuměli jak zastupitelé, tak i nájemníci.
Vyhotovená analýza totiž říká, že do obnovy bytového fondu město vložilo o více než třicet pět milionů korun, než vybralo na nájemném. „Zvýšení nájemného je tedy reakce na to, že i dále chceme do bytů města investovat,“ vysvětlil prachatický starosta Jan Bauer s tím, že je ale nutné rozebrat hospodaření od doby, kdy město byty převzalo a začalo je renovovat. Tehdy lidé platili minimum a investice šly především z rozpočtu města.