Po vtažení zvonu jižním oknem do zvonice ve věži kostela svatého Jakuba sňali pracovníci firmy Boroko dubové jařmo, které připevnili ke zvonu. Ještě před tím druhým koncem srdce vycentrovali uchycení zvonu a pak už jen zbývalo zvon opatrně po centimetrech vyzdvihnout do zvonovou stolici, vložit zvonu srdce, ukotvit a poprvé přímo na místě ručně odzkoušet jeho zvuk. Tón zvonu A1 pak bude od 19. června pravidelně ve 22 hodin znít tak zvaným soumarským zvoněním. Svatý Jan Nepomuk Neumann prozatím zastoupí sousední zvon Salve, kterému před několika lety prasklo srdce a na nové se stále ještě nepodařilo sehnat peníze.