To zahrnuje ověřování talentu, přičemž žáci musejí podat ty nejlepší výkony v tělesné, hudební a výtvarné výchově. Letos je to poprvé, co nemusejí dělat zkoušky z českého jazyka. Na přijetí záleží i na jejich prospěchu na základní škole.