Jednalo by se o úsek od odbočky na Tálín ve směru od Protivína zhruba dvě stě metrů za odbočku na Nový Dvůr. Jako důvod uvádí osadní výbor zajištění bezpečného výjezdu z Nového Dvora na silnici I/20, kde je špatný rozhled a navíc velký provoz.

Podnětem se zabývala také rada města Písku, pod který Nový Dvůr náleží, a pověřila odbor dopravy podáním návrhu na Jihočeský kraj, jemuž komunikace patří. Rada požadavek osadního výboru ještě doplnila. „Na základě diskuze jsme přidali podnět, zda by bylo možné udělat odbočovací pruh ve směru od Písku na Nový Dvůr,“ konstatoval místostarosta Písku Petr Hladík.

Na trase mezi Pískem a Českými Budějovicemi je několik úseků se sníženou rychlostí. Jedním z nich je i nedaleká křižovatka s odbočkami na Semice a Smrkovice. Od konce roku 2016 jsou zde navíc odbočovací pruhy v obou směrech. O rok dříve se v křižovatce udělaly zpomalovací pruhy s akustickým efektem, které se na základě stížností místních zase odstranily.