Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic Městského úřadu v Prachaticích, s takovými zaručenými zprávami nesouhlasí. „Ledování bude možné za příznivých klimatických podmínek, hřiště je na to přizpůsobené,“ zkonstatoval a zároveň odpověděl na otázky Prachatického deníku.

Je opravdu možné, že projektant zapomněl na přívod užitkové vody, a tím jsou ztracené plány na ledování hokejbalového hřiště v Prachaticích?

Na tom není ani trochu pravdy. Ledovat je možné ze dvou hydrantů, které jsou v těsné blízkosti hřiště. Jediné, co jsme v posledních dnech řešili, je svod dešťové vody z plochy kluziště do šachty a následně dál do požární nádrže Hulák, abychom nemuseli platit poplatky.

V té souvislosti také diskutujeme o tom, že když bude cesta vody tam, bude možná i zpátky a ledovat by se mohlo také z požární nádrže. To by nám ušetřilo náklady do budoucna. S tím, jestli je možné ledovat, nebo ne, to nemá nic společného. Byl by to jen příjemný bonus.

Bude tento způsob možný?

Myslím si, že ano. Jednáme o tom s vedením města a budoucím provozovatelem hřiště, tedy Sportovním zařízením Prachatice. Zadali jsme projekt tak, aby se to dalo zrealizovat na jaře před dokončením sadových úprav.

Hřiště jako takové tedy může být zaledováno s prvním mrazem?

Ano. Povrch hřiště je k tomu uzpůsoben. Při předání stavby dostaneme návod, jak při zaledování postupovat. Také hokejbalisté se hlásí s případnou pomocí. O tom, jak by to mohlo probíhat, již jedná s hokejbalisty sportovní zařízení města.

Včera jste jednali s dodavatelem stavby. Máte v souvislosti s dokončením stavby nějaký problém?

Jednání jsme vyvolali my, tedy investor stavby, zcela záměrně. Požádali jsme dodavatele stavby o ocenění odhlučnění mantinelů hřiště. Máme snahu co nejvíce eliminovat hluk související s provozem. Chceme do mantinelů přidat minerální hmotu, která to zajistí.

To znamená zvýšení ceny a možná také prodloužení termínu dokončení…

Na termín dokončení to bude mít vliv minimální, úplně hotovo by mělo být do 17. prosince, samozřejmě v případě, že nenapadne metr sněhu a nebude deset stupňů pod nulou. Ale takové počasí by stavbu zpozdilo v každém případě.

Za doplnění izolace a vybudování navazujících chodníků se cena zvýší o zhruba sto padesát tisíc korun, které jsou kryty v rozpočtu v rámci schválených prostředků na tuto investiční akci.

Co tedy chybí v současné chvíli dodělat, aby hřiště mohlo zahájit zkušební provoz?

Probíhají práce na dokončení terénních úprav, dokončení chodníků a finální dodávce mantinelů. Firma v těchto dnech dokončuje montáž tribuny. K dispozici musí být veškeré revize a doklady.

Samozřejmě také počítáme s generálním úklidem vozovky. Ten uděláme až jako poslední, z toho důvodu musíme požádat obyvatele lokality, aby na nějakou tu hodinu odvezli auta. Termín finálního úklidu chceme co nejdříve, nejpozději však právě do 17. prosince.