Turisté, kteří chtějí navštívit tradiční přechod pro pěší s Bavorskem, musí zvolit náhradní - nepohodlnou a delší stezku úbočím Špičníku. Zklamaný turista hrál proto na Březníku protest song.

Zklamání a smutek hraničící s beznadějí - takové jsou pocity šumavských turistů, kteří dorazí k Březníku u Modravy a chtěli by se vydat Luzenským údolím ve směru na Modrý sloup. „Celý život se těším, že si svobodně tuto trasu projdu a nikdo mi nebude zakazovat vstup, když k tomu není žádný důvod. Když dostane rozum orgán ochrany přírody, cestu zablokují nevládní organizace. Je mi na nic," uvedl včera u závory bránící vstupu do Luzenského údolí Emil Kintzl, dlouholetý značkař Klubu českých turistů.


U cedulí zakazujících vstup do Luzenského údolí kroutili hlavou i další turisté. „Nechápu jak zvůle občanského sdružení, které nemá téměř žádné členy, může obrátit celou Šumavu naruby a všem ostatním zkazit celou sezónu. O to smutnější je, že za vším stojí místostarostka Zdíkova Dagmar Kjučuková, která by se měla starat o blaho místních a turistů a přitom dělá právy opak," uvádí Jan Fučík, turista ze Strakonic.


Právě na návrh místostarostky Zdíkova Dagmar Kjučukové, předsedkyně Okrašlovacího spolku Zdíkovska a České společnosti ornitologické Krajský soud v Českých Budějovicích průchod zakázal. „Proti rozhodnutí jsme podali kasační stížnost. Důsledně dohlížíme na všechny aspekty ochrany přírody. Naším jednoznačným cílem proto zůstává zprůchodnění Luzenského údolí," uvádí Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.


I přes drobné hádky nedošlo včera na Březníku k žádným konfliktům. „Turisté byli ukáznění, i když často reptali a nadávali. Někteří se otočili a šli zpátky. Náhradní trasou na Modrý sloup - úbočím Špičníku se nevydali," uvádí Petr Šrail, vedoucí Informační a strážní služby Správy NP a CHKO Šumava.


K závoře dorazil i Eduard Lískovec za Sušice. Přišel zahrát svůj protestsong, kterým chtěl podpořit průchod Luzenského údolí směrem k Modrému sloupu. „Celý život se těším do Luzenského údolí. Lidé tetřevovi nevadí. To ví na Šumavě každé malé dítě," uvedl Eduard Lískovec a zahrál na kytaru svou píseň Setkání s tetřevem z Modrého sloupu.


„Říkám mu kámo to nemůžem, totiž během celýho roku, šustěním kalhot a hovorem, rušili bychom vás v toku. Výhružně pera rozvinul. Co je to za blbý kecy?! Vždyť už od dob Karla čtvrtýho, žili tu mí i tví předci," tak zní jedna sloka písně.


Trasu Luzenským údolím na hraniční přechod s Bavorskem, která vede jednou z nejkrásnějších částí Národního parku Šumava, chtěla Správa šumavského parku letos otevřít. Společný vědecký výzkum s odborníky z Národního parku Bavorský les prokázal, že v Luzenském údolí tetřev hlušec téměř nežije. Výzkum dále ukázal, že na Šumavě – na české i německé straně - žije asi 600 vzácných ptáků.

PAVEL PECHOUŠEK