Jmenuje se svatý Jan Nepomuk Neumann. Poprvé zazvoní v sobotu 19. června. Symbolicky. Právě ten den slavnostní bohoslužba připomene svatořečení Jana Nepomuka Neumanna z 19. června 1977 papežem Pavlem VI. v Římě. Ten den také soumaři vyrazí na týdenní putování z Pasova do Prachatic. Připomenou tak tisíc let od první zmínky o staré známé solné stezce.
Zvon vyšel na čtyři sta čtyřicet tisíc a zaplatil ho Farní úřad. Z dotací unie už na něj nezbyly peníze. Část věnovali lidé ve veřejné sbírce. Další sbírky ale budou následovat. „Původně jsme předpokládali, že získaná dotace na opravu kostela bude dostačující, ale navýšily se nám náklady na opravu střechy, a tak zvon musela zaplatit farnost z vlastních zdrojů,“ upřesnil Tomáš Turek z prachatického městského úřadu.
Nový zvon nahradí ty stávající tři, které jsou v současné době napojeny na elektrické zvonění. Zvonit za pomoci elektřiny tak bude od poloviny června už jen svatý Jan Nepomuk Neumann. „Dvoutunový Jakub, čtyřsetkilový Salve a umíráček budou tak k dispozici pouze pro ruční zvonění, stejně jako až dosud zvonil čtvrtý zvon sanktusník ve věžičce,“ upřesnil Turek. Elektrické zvonění totiž staré prachatické zvony ničí.
Každodenní zvonění tak bude nad městem znít tónem A1. „Všechny zvony v kostele sv. Jakuba pak dávají dohromady durový kvintakord,“ dodal ještě Tomáš Turek.
Navíc ale bude obnoveno večerní takzvané soumarské zvonění. „Bude znít městem v deset hodin večer na znamení zavírání bran města,“ dodala vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MÚ Prachatice Růžena Štemberková.