Připomenutí 23. září 1938, kdy byla prezidentem Československé republiky Edvardem Benešem vyhlášena Všeobecná mobilizace branné moci. Bránit svou vlast bylo připraveno na 1 250 000 mužů, kteří zaujali místa u svých útvarů. Většina záložníků byla v obranné linii vystavené pro obranu Československa na státních hranicích, jak ve velkých pevnostech tak hlavně v bunkrech zváné Řopík vzor 37 (ŘOP) šlo o lehké opevnění, které jsou i dnes trvalou připomínkou této doby a této události, která byla vystavena na Československo – Německé státní hranici.

Přesně na den byla po 85 letech tato událost opět připomenuta. Na mnohých místech České republiky se v rámci akce Světla nad bunkry rozezněla Československá státní hymna a mnohé z nich se nasvěcovaly, ať již na plné světlo, či při ohni loučí. Do této akce se rovněž zapojila posádka Řopíku Honzík na soumarské linii. Zde již odpoledne začal zajímavý program, kterého se zúčastnili nejen návštěvníci přilehlého kempu, ale i veřejnosti. Užily si hlavně děti, střelbou na plechovky a ze vzduchovky, prohlídkou bunkru, kde si mnohé zbraně vyzkoušely a spolu s rodiči se vydováděly. No, a když vyhládlo byl připraven pravý prvorepublikový guláš. Hlavní akt přišel s úderem osmé večerní. Před zahájením akce padlo několik zkušebních výstřelů z Bezzáklusového kanonu to vyšla rána, která znamenala připravenost obrany, a ze signální pistole bylo vystřeleno několik světlic, aby bylo vidět i z nebe, že posádka je připravena k obraně vlasti. A přišel hlavní program.

Běh svobody 2023.
Z Prachatic do Grainetu: Běh svobody letos popáté

Do zbraně zavelel velitel posádky Jan Němeček a mnozí přítomní čekali, co přijde. Bunkr ŘOPík Honzík se ponořil do tmy, a za zpěvu Československé hymny podbarvenou trikolórou z dýmovnic posádka i přítomni zpívali Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýská se pomalu osvěcovala kamufláž bunkru. Velitel Jan Němeček po doznění státní hymny zavelel: „Záložníku Martine Bahenský přečtěte rozkaz.“ Ten zněl: „Dnes si připomínáme 85, výročí od vyhlášení všeobecné mobilizace branné moci prezidentem Československé republiky Edvardem Benešem. Tato událost ukázala, že Čechoslováci se chtěli postavit rozpínajícímu se německému nepříteli to představovala síla 1 250 000 záložníků připravena bránit svou vlast ale vše bylo jinak. Jak z historie víme, přišel Mnichovský diktát, vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava a šest let útlaku nejen naší země, ale celého světa a začal nejkrvavější a nejhorší válečný konflikt všech dob Druhá světová válka. Po šesti letech nátlaku a velkých obětí tato válka skončila všeobecnou kapitulací Německa 8, května 1945. Dnes si zejména připomínáme onu mobilizaci, kdy naši předci pod heslem Věrni zůstaneme, chtěli bojovat a chtěli se postavit silné německé armádě. Dnes si připomínáme jejich statečnost a odvahu se slovy nikdy na vás nezapomeneme.“

Po té již nastala noční prohlídka ŘOPíku Honzík, o kterou byl velký zájem.

Ladislav Beran