„Zajímalo by mě například, jestli městská policie kontrolovala, zda nákladní vozidla i nadále nedovoleně jezdí přes most u rybníka Mnich. Chytla jste tam někoho, dala jste někomu pokutu? Pokud vím, tak přes most těžká auta jezdí stále bez problémů. Takhle ten most, jež se opravil za mnoho milionů, bude brzy zničený,“ upozorňoval na středečním jednání zastupitelů Václav Hřebek.

„Kontrolu u mostu jsem provedla a nikoho jsem nedopadla. Dále se k celé věci nechci vyjadřovat. Na každém zasedání zastupitelstva je to stejné, stále mě někdo kritizuje,“ řekla městská policistka Yveta Janotová.

Více vtištěném vydání vpátek 29. února 2008.