Logo Deník na návštěvě.Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

„Děti se aktivně zapojují do veškerého dění v obci Borová Lada i v místech, odkud k nám dojíždějí. Je to Kvilda, Nové Hutě, Nový Svět, Dobrá na Šumavě a Račov,“ vysvětluje ředitelka ZŠ a MŠ Alena Braunová.

Žáci se pravidelně účastní tradičních akcí například koledování u kaple sv. Anny, besídek, vynášení Morany, zdobení velikonočního stromu, pěvecký sbor ZŠ vystupuje například při rozsvěcení vánočního stromu.

Mezi další aktivity školy patří účast v soutěži matematické olympiády, logické olympiády, žáci bodují v soutěži Mladých záchranářů a Mladých zdravotníků, v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek i v literární a výtvarné soutěži hasičského záchranného sboru.

Nabídka informačního centra v Borové Ladě je na on-line a Lenka Václavíková vydá objednané zboží turistům.
Íčko v Borových Ladech je zavřené, suvenýry jsou k mání on-line

„Každý rok nás provází celoškolní projekt, ten letošní má název Škola od bobří řeky. Žáci při něm sbírají bobříky za různé aktivity,“ konstatuje ředitelka školy.

Učitelé se snaží dětem výuku zatraktivnit různými zájmovými kroužky, což jsou třeba hrátky s němčinou, klub angličtiny, sportovní kroužek, prostorové vytváření a další.

Od loňského března řeší škola distanční vzdělávání on-line vyučováním. „Žákům jsme například půjčili tablety a notebooky a snažíme se dělat vše pro to, aby se náš život vrátil do normálních kolejí,“ uzavírá Alena Braunová.