Tomu se takový přístup obcí líbí, protože policisté v případě dopravní nehody mají zpracované dokumenty v archivu a z nich je hned patrno, na jaké vozovce se nehoda stala. „V případě, že se nehoda stane o víkendu, musíme počkat na pracovní den, než nám někdo vlastně řekne, zda jde o komunikaci místní, nebo státní,“ zdůvodnil, proč policistům přijde takový pomocník vhod.


Zmapování stavu

Co to vlastně pasport je? Lidově řečeno se jedná o zakreslení svislého dopravního značení do mapy a zároveň přesné roztřídění komunikací v obci podle kategorií a specifikace jejich správců. „Vlastně to, co není v pasportu uvedeno, není komunikace,“ upřesnil Kalous.
V terénu není nic vlastně poznat, ale třeba i silniční správní úřad z pasportu například pozná, zda jsou tam značky oprávněně, či nikoliv. A hlavně, pasport musí být tímto úřadem schválen, stejně tak i policií. „Na silnice ani v obcích si nemohou lidé umisťovat například dopravní značky podle svého uvážení. Z dat uvedených a zakreslených v pasportu je patrné, zda je vše podle pravidel,“ řekl dopravní inženýr s tím, že značky nezanesené do pasportu, nebo ty, které jsou překryté, či jinak přemístěné, jsou vlastně neoprávněnou manipulací, což je přestupek, za nějž může být uložena bloková pokuta.
V případě schváleného dokumentu se od něho odvíjejí všechny další úpravy dopravního značení v terénu. „Pomůže to obcím například i při žádostech o dotace do infrastruktury,“ potvrdil Kalous.


Za deset tisíc


Borovoladští si už před dvěma lety vlastními silami vytvořili pasport místních komunikací. „Chtěli jsme ušetřit,“ přiznala starostka obce Jana Hrazánková s tím, že na pasporty svislého dopravního značení si už obec netroufla, tak úkol zadala odborné firmě. „Se zástupci firmy jsme se sešli a vysvětlili jsme jim naše problémy a požadavky například s parkováním. Oni pak vše komplet připravili vlastně podle našeho zadání,“ vysvětlila starostka Jana Hrazánková. Obec tak pasport dopravního značení vyjde na zhruba deset tisíc korun.
V současné chvíli Jana Hrazánková ví, že schválení prošlo ze strany policie i správy a údržby silnic. „Čekáme jen na schválení silničního úřadu ve Vimperku,“ dodala s tím, že to by měla Borová Lada získat zhruba do týdne.