Na jejich jednání dorazili pedagogové, kteří jim přišli vyslovit svůj nesouhlas s volbou nové ředitelky základní školy.

Do konkurzu se přihlásily dvě zájemkyně, Eva Zemanová, která na škole působí dvanáct let, a Věra Krausová, která momentálně působí na pozici vyučující ve Strážném.

Radní na začátku června, navzdory doporučení konkurzní komise, zvolili na post ředitelky Věru Krausovou. „Za svým rozhodnutím si stojíme," řekl starosta Ludvík Friedberger.

To způsobilo nevoli v řadách vyučujících, kteří chtěli přímo na jednání zastupitelstva slyšet, proč radní volili tak, jak volili.
Vystoupení pedagogů bylo emotivní, navzdory tomu ale rozhodnutí radních zvrátit nedokázali.

Ani návrh zastupitelů hlasovat o doporučení radě revokovat usnesení o nové ředitelce, neprošel. Ruku nezvedla nadpoloviční většina zastupitelstva.

Okamžitě po tomto neúspěchu se pedagogové začali zvedat.

„Chci říci jen jedno, že si vážím podpory, kterou mi kolegové vyjádřili," uvedla Eva Zemanová.