1. Co podle Vás nesnese odkladu a mělo by být nově zvoleným zastupitelstvem města otevřeno či řešeno ještě do konce roku 2014 (vyjma rozpočtu pro rok 2015)?

Při schvalování rozpočtu je vždy nutné myslet především na obyvatele Vimperku a osad. Do konce roku je proto potřeba odsouhlasit poplatky za svoz komunálního odpadu, cena vodného a stočného. Rozpočet a kvalita života obyvatel spolu téměř vždy úzce souvisí.


2. Jak konkrétně chcete finančně zajistit stavby dalších etap areálu vodních sportů a dokdy by měl být kompletně dokončen?

Předpokládám maximální využití dotací při realizaci dalších etap. Protože ještě nejsou známé dotační tituly, nemohu předvídat, kdy bude stavba dokončena. Samozřejmě si přeji, aby to bylo brzy.


3. Seřaďte, prosím, podle Vašich priorit následující abecedně řazená témata:
- aktivizace obyvatel
- bezpečí
- bydlení
- dluhy vůči městu
- doprava
- dotační podpora
- efektivita úřadu
- hazard
- komunikace s lidmi
- místní komunikace
- investice do osad
- podpora podnikání
- podpora sportu a kultury
- příprava projektů
- seniorská společnost
- sociální služby
- školství
- životní prostředí


Všechna témata jsou důležitá a nelze jedno dlouhodobě upřednostnit před dalšími. V průběhu volebního období se sice krátkodobě zvyšuje jejich důležitost, ale pokud bychom některé dlouhodobě zanedbávali, určitě by se to vymstilo.
Mezi výše uvedenými body jeden chybí. Pojmenoval bych ho služba starosty a místostarosty místním obyvatelům. V současné situaci předvolebního boje se na můj vkus příliš snadno zapomíná na skutečnost, že starostování a vedení radnice vůbec je především služba obyvatelům Vimperku a nikoli funkce, která člověku dává prostor pro realizování osobních ambicí.


4. Vyjmenujte tři investiční akce, které chcete v příštích čtyřech letech prosadit, začít a také dokončit.

Bez pořadí důležitosti jde o:
Přechod u Tesca do Smetanovy ulice v Sušické ulici a chodník k nemocnici v Pivovarské ulici, oprava silnice Sudslavice – Výškovice, oprava celé ulice 1. máje.
Nesmíme zapomínat na investici do dokončení rekonstrukce úpravny vody v Brlohu a zateplení základní školy Smetanova, na kterou již máme přidělenou dotaci a je jisté, že bude realizována.
Dále se budeme zasazovat o opravení sociálních zařízení na ZŠ Smetanova, dokončení opravy ulice Nad Stadionem a přestavbu internátu bývalé lesnické školy.