Tomu stávajícímu, Bohumilu Ondřichovi, skončilo funkční období v představenstvu akciové společnosti Nemocnice Prachatice. „Do představenstva Nemocnice Prachatice již dále nebyl zvolen,“ potvrdila dnes ráno Prachatickému deníku náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro zabezpečování úkolů v oblasti sociální, zdravotní a národnostní problematiky Ivana Stráská.
V současné době je tak představenstvo Nemocnice Prachatice, a. s., pouze čtyřčlenné. Jeho doplnění o pátého člena se musí podle zákona uskutečnit nejdéle do tří měsíců.


Více připravujeme do sobotního vydání Prachatického deníku.