„Protože se jedná o budovu v centru města, hlídáme veškeré informace, které se jí týkají. Dokonce nás již několikrát oslovili exekutoři jako nezávislou osobu. Nechceme, aby nastala situace, kdy objekt koupí někdo, kdo tu začne provozovat službu, kterou bychom zrovna ve městě nechtěli,“ potvrdila Deníku starostka Volar Martina Pospíšilová.
Zastupitelům se tedy nejspíš v budoucnu dostane na stůl k jednání opět bod týkající se majetkoprávních vztahů k hotelu Bobík. Již za minulého vedení radnice totiž zastupitelé projednávali tuto variantu, ovšem za znatelně nižší cenové nabídky. Navíc pro současná jednání má město horší pozici i v tom, že se dříve zbavilo pozemků pod hotelem. Přestože tak zastupitelstvo rozhodlo, stalo se tak většinou hlasů.
V případě, že by skutečně nastala situace, kdy by město reálně uvažovalo o odkoupení hotelu, znamenalo by to citelný zásah do jeho rozpočtu. „Možná nás okolnosti nakonec donutí budovu koupit, ale pak budeme muset hledat vhodné využití,“ dodala starostka. To by ovšem znamenalo přehodnocení již dříve plánovaných přesunů a následného využití dalších objektů. Město totiž v letošním roce hodlá sloučit oba stupně základní školy. S tím souvisí změna využití objektu staré školy a tím pádem stěhování městské knihovny a domu dětí a mládeže z objektu bývalé radnice.
K tomu je potřeba připočítat dosud uzavřenou kavárnu Monika, kterou prozatím město nehodlá pronajímat s ohledem na další plány využití celého komplexu staré radnice. „Je pravda, že chceme sloučit oba stupně základní školy. Již ve strategickém plánu je počítáno s možností vrátit staré radnici její původní historický charakter, tedy přebudovat ji na restauraci včetně malého pivovaru, s možností ubytování a využili bychom tak i zadní část objektu, kde se nachází právě bývalá kavárna Monika. Pokud budeme okolnostmi donuceni koupit hotel Bobík, bude to pro nás další budova, o kterou se budeme muset provozně starat a najít pro ni využití,“ uvědomuje si starostka Pospíšilová. Podle ní by bylo nejjednodušší provozovat zde opět hotel, k čemu je budova stavěna. „Tím pádem bychom museli přehodnotit záměr na starou radnici,“ doplnila Martina Pospíšilová.
I z důvodu poměrně velkých investičních nákladů na případnou výstavbu domu s pečovatelskou službou se vynořila otázka, zda je projekt na zelené louce výhodný a zda by nebylo jednodušší a taktičtější i s ohledem na budoucí obyvatele domova odkoupit hotel Bobík a využít jej po přestavbě právě na dům s pečovatelskou službou, jak před časem navrhovali někteří zastupitelé Volar. Argumentem přitom bylo, že se město snaží důchodce vystrnadit na okraj města. „Je pravdou, že jsme slyšeli názory, že chceme vystrčit důchodce z města. Podle názoru rady a větší části zastupitelů je již dříve vybraná a schválená lokalita v blízkosti druhého stupně základní školy rozhodně výhodnější. Jednak to vnímáme jako spojení několika dvou generací s ohledem na základní školu a sportovní areál tělovýchovné jednoty, v blízkosti je dostupný i obchod. Projekt počítá i s parkovými úpravami a zázemím pro společné aktivity seniorů v zahradě. Bude tu i parkoviště pro vozidla budoucích klientů. Naproti tomu je hotel Bobík, což je třípatrová budova se zhruba dvaceti malými pokoji. K tomu je zde velká restaurace a další restaurační prostory jak v přízemí, tak ve sklepních prostorech. Ty by zůstaly z velké části nevyužity a spojovat provoz domu s pečovatelskou službou s komerčními záležitostmi nevidíme jako vhodné řešení. Kromě toho, aby budoucí byty měly alespoň nějaký rozměr, museli bychom probourat dva pokoje, čímž by se celková kapacita zařízení zmenšila. A pokud jde o prostředí jako takové, klid by tady rozhodně senioři neměli a výhled na rušnou silnici vedoucí městem by zřejmě pro ně také nebyl tím nejideálnějším,“ domnívá se starostka. Zdůrazňuje navíc i cenové náklady, které by rozhodně nebyly ve srovnání s výstavbou funkčního a moderního zařízení nižší vzhledem k pořizovací ceně objektu hotelu a nutným stavebně technickým úpravám a následným provozním nákladům. Ty se podle starosty Pospíšilové v případě stavby domu s pečovatelskou službou v lokalitě u druhého stupně základní školy sníží díky připojení teplovodu na kotelnu ve škole. „Ta je silně předimenzovaná a pro nás by to bylo ideální spojení. Hotel Bobík má jít do dražby. Jestli se nakonec prodá za patnáct nebo dvacet milionů, to je otázka. Dlouhodobě jsou v hotelu rozbitá okna, jsou tam závady na vytápění a vodovodních rozvodech, takže by se do rekonstrukce musely vložit nemalé investice s ne právě ideálním výsledkem,“ argumentuje starostka.