Všechny sportovně zaměřené děti se zájmem o lyžování a snowboarding zveme k přijímacímu řízení do Sportovního střediska lyžování při Základní škole TGM Vimperk (SpS), které se koná již tento pátek dne 11. června od 8 v budově Základní školy TGM Vimperk. Po absolvování přijímacích zkoušek dostávají žáci k dispozici profesionálně řízený sportovní program zaměřený na výše uvedené sporty, který zahrnuje společné tréninky dva až třikrát týdně, sportovní soustředění a později i závody nejen ve vybraných sportech po celé republice i v zahraničí.
Program přijímacího řízení bude zaměřen na základní znalosti z českého jazyka a matematiky a prověření vstupních sportovních dovedností žáků.
V rámci programu Sportovního střediska lyžování při Základní škole TGM Vimperk nabízíme šanci i pro děti, které mají zájem o horská kola a cyklistiku.
Po absolvování základní školy mají žáci zařazení ve Sportovním středisku možnost pokračovat ve sportu a dále se rozvíjet na Sportovním gymnáziu ve Vimperku, o kterém najdou veškeré informace na www.oag.cz. Přihlášky do sportovních tříd jsou k vyzvednutí v ředitelně školy. Do Sportovního střediska mohou být nově zařazeni i žáci mimo Vimperk a Základní školy TGM Vimperk a ti mohou také využívat nabídky Sportovního střediska včetně materiálního zabezpečení.
Nepromeškejte neopakovatelnou šanci!