Na profilu Blanický mlýn se Blanice dostala na první povodňový stupeň přibližně kolem třetí hodiny ráno a vydržela v něm zhruba do devíti hodin. V tuto chvíli (10.10 hodin) byla výška hladiny 116 centimetrů, tedy 4 centimetry pod prvním povodňovým stupněm. 

Mezi pátou a šestou hodinou ráno, kdy byla Blanice v tomto úseku na prvním povodňovém stupni, překročila hranici pro jeho vyhlášení o 7 centimetrů. 

Další kritické místo na Blanici, které se nachází o několik set metrů níže pod Blanickým mlýnem, jsou Podedvory, kde se Blanice na první povodňový stupeň nedostala a v těchto chvílích hladina vody opět klesá.

Podle údajů z webových stránek Povodí Vltava celkový úhrn srážek za 24 hodin na Blanickém mlýnu byl 21,4 milimetry. Nejvíce srážek spadlo ve středu kolem 20 hodiny, a to 7 milimetrů.