„Podepíší smlouvu a nádoby jsou jim zapůjčeny. Stačí se ozvat po telefonu nebo e-mailem. Do zimy jsou naplánovány ještě čtyři jejich svozy," upřesnil. Dny vyčleněné na svoz majitelé nádob znají a pokud je chtějí vyprázdnit, musejí je připravit před své domy. „Technické služby dostaly rozpis čísel popisných a zajistí odvoz bioodpadu," doplnil Josef Starý.
V zimních měsících se bioodpad svážet nebude. Kompostárna bude během zimy mimo provoz. Navíc plastové popelnice by mohly v mrazu praskat například při nárazu o „kukavůz". Na zimu by je lidé měli uklidit. „Počítáme, že svoz bioodpadu zase zahájíme zjara, tedy v březnu či dubnu," řekl Josef Starý.
Od jara by se hnědé popelnice měly objevit také u stanovišť na tříděný odpad. „Celkem by jich po městě měly být dvě stovky," přidal číslo.
Svoz bioodpadu je zdarma. Je totiž součástí poplatku za odpad, který je v Prachaticích stanoven na pět set korun a rok pro každého obyvatele od jednoho roku věku.

Svoz bioodpadu:- Do zimy se v Prachaticích uskuteční čtyři svozy popelnic s bioodpadem. Bude to ve středu 21. října, ve čtvrtek 29. října, a ve středy 11. a 25. listopadu.
- Do hnědých nádob patří odpad ze zahrádek nebo rostlinný odpad z domácnosti.