RNDr. Lukáš Šimek je zoolog, který se věnuje sledování ptáků již od roku 1971 a je členem České ornitologické společnosti. Studia absolvoval na PřF UK Praha a v ÚKE ČSAV v Č. Budějovicích. Učil na SOŠ OTŽP ve Veselí nad Lužnicí a ZF JCU v Č. Budějovicích. Předmětem jeho zájmu jsou především husy, kachny a rybáci. V posledních letech provádí zoologické inventarizace ZCHÚ pro tvorbu plánů péče o chráněná území přírody. Od r. 1995 žije s rodinou v Třeboni.

Podle zoologa a ornitologa Lukáše Šimka z Třeboně je tento čáp velmi milým a zároveň „ostře sledovaným“ druhem. „Letos jsem nezaznamenal případ čápa, který by v našem kraji zimoval, což již bylo ve více případech zjištěno v předchozích letech po celé republice,“ poznamenal. Bílé opeřence na Třeboňsku za poslední roky tolik nevídá. „Bohužel jen na Třeboňsku za posledních dvacet let ubyly více jak dvě třetiny hnízdících párů. Zčásti svá hnízdiště čápi přesunuli do podhorských krajin, kde zřejmě nacházejí více potravy,“ domnívá se ornitolog. Celková populace čápů bílých podle něho v Čechách klesá.

Kontrastnímu čápovi černému se na Jindřichohradecku zalíbilo. Jde o druh čápa, který je v krajině velmi nenápadný. „Na základě monitoringu víme, že černých čápů na Jindřichohradecku stále přibývá, což je velmi potěšitelné,“ potvrzuje.

SKŘIVAN, ŠPAČEK I STRNAD UŽ ZPÍVAJÍ

Jihočeši mohou v těchto dnech slyšet z oken domovů pěvce. Z teplých krajin se navrátili začátkem února skřivani polní. V přírodě ornitologové pozorují už špačka, strnada, zvonohlíka zahradního, budníčka menšího či pěnici černohlavou.

Ornitolog Lukáš Šimek si v přírodě na Jindřichohradecku nyní všímá výskytu různých druhů hus. „Když přijdete do blízkosti vodních ploch, tedy nejčastěji rybníků, můžete zejména v oblasti mezi Třeboní a Veselím nad Lužnicí na polích s ozimem natrefit na početná hejna severských druhů hus, což jsou nejčastěji husy běločelé a husy tundrové , mezi které se už vmísily ze zimovišť husy velké,“ zmínil.

V březnu také spatří Jihočeši na obloze kroužit jeřáby. „Jedná se o uspořádané letové formace jeřábů popelavých, které se v posledních letech stále častěji zastavují na lukách i polích Jindřichohradecka. Některým párům se zamlouvají i rozlehlé mokřady rybníků a říčních niv Lužnice a Nežárky, kde se jim daří velmi nenápadně vychovat nové pokolení,“ nastínil ornitolog, který ptáky sleduje od roku 1971. Z letitých zkušeností ví, že v březnu Jihočeským krajem rybníků protahují desetitisíce kachen. Zastupují je například kachna divoká, polák velký, polák chocholačka a další druhy.

Česká společnost ornitologická každoročně soustřeďuje pozornost veřejnosti na jeden konkrétní druh. Letošní rok je to káně lesní, která je spolu s poštolkou obecnou nejrozšířenějším druhem dravce v celé republice.

Ornitolog upozorňuje na kladení otrávených nástrah v přírodě. „V otevřené krajině je naprosto vyloučené líčit jedy vůči volně žijícím živočichům, přesto díky medializaci tohoto problému víme, že někteří z nás se této kriminální činnosti opakovaně dopouští. Přesto se dosud nepodařilo nikoho usvědčit. Na otrávené nástrahy doplácejí v největší míře především druhy, které se přiživují na uhynulých zvířatech, jako jsou luňáci červení, luňáci hnědí, orlové mořští a pak ve velké míře většina druhů čeledi krkavcovitých,“ vysvětluje. A dodává, že orli mořští by navíc mohli být erbovním druhem přírody Jindřichohradecka.

Na Jindřichohradecku zaznamenal ornitolog velice vzácného bramborníčka černohlavého. „Pokud byste zpozorovali právě takto zbarvený druh pěvce velikosti vrabce, tak můžete uvést jeho pozorování na webové stránky databáze pozorování ptáků, která je na adrese www.birds.cz. Zde můžete vložit své pozorování s udáním přesné lokalizace a nejlépe také s fotografií zaznamenaného druhu," informoval o výskytu vzácného druhu.