V očích dopravní policie jsou právě tyto dva husinecké billboardy jednou ze závad dopravního značení na Prachaticku. Podle policistů by je mělo město nechat odstranit. Nenacházejí se totiž na pozemku komunikace, ale na trávníku, který patří městu.

Podle husineckého starosty Ludvíka Friedbergera instalaci billboardů před lety město pouze povolilo. Nic dalšího s nimi ale prý město nemá společného. „Byla to snaha nějaké iniciativy, jejíž jméno si z hlavy nepamatuji. Město za to nic neplatí a i když nevím, zda se pokyny na ploše řidiči řídí, městu ten billboard nijak nevadí," řekl starosta.

Nikde jinde na Prachaticku se podobný plakát nevyskytuje. Vedoucí oddělení silničního hospodářství radnice v Prachaticích Věra Švehlová je totiž jinde nepovolila. 
V Husinci jsou ale plakáty umístěné na pozemku města, kam tato její pravomoc nezasahuje. A také z Husince budou muset zřejmě billboardy zmizet. Dopravní policisté je totiž evidují ve svém seznamu závad na dopravním značení. Stejně jako dalších šestnáct závad u silnic v celém regionu.