Zatím ve stádiu prověřování je možnost zřídit trasu z Libína do Prachatic, kterou by mohli využívat cyklisté pro sjezd. S nápadem přišel Miloslav Hanuš, otec jedné z nejznámějších cyklistek Prachaticka Kateřiny Hanušové Nash. O prověření možností realizace projektu se snaží Michal Piloušek.


Radním se nápad zamlouvá a chtějí připravit projekt. Zastupitel Jan Klimeš (ČSSD) při posledním jednání ale hodnotil, že takový nápad je postavený na hlavu a bude vadit jiným aktivitám v lesích Libína. K jeho názoru se přiklání také Růžena Štemberková (KDU-ČSL): „V Libíně se pohybuje spousty turistů a není vhodné, aby se tam potkávali s cyklisty, kteří pojedou střemhlav z kopce dolů. Navíc může dojít k narušení kořenového systému lesa."


Michal Piloušek však tvrdí, že cyklisté trasy v lesích Libína cyklisté stejně využívají. „Jezdí tam nadivoko, chceme trasu zlegalizovat, označit a určit pravidla," vysvětlil. Ujistil, že se sešel se zástupci klubu českých turistů a městských lesů a nikdo z nich nemá s vytýčením trasy problém. „Jde jen prověření a přípravu projektu realizace. Nepůjde o nějaký drsný sjezd a určitě nebudou v lese překážky pro pěší," vysvětlil Michal Piloušek.


Starosta Martin Malý (ODS) ubezpečil, že zatím není nic rozhodnuto. „Až po prověření stavu se rozhodneme, co dál," slíbil zastupitelům. Přiklonil se k zadání Jana Klimeše, aby navrhovatel projektu Michal Piloušek připravil prezentaci sjezdové trasy na příští jednání zastupitelů.