PONDĚLÍ (11. prosince):

8 - 16 hodin

Lhenice - Celá obec Dolní Chrášťany kromě odběrného místa na nemovitosti parc.č. 25/4, včetně všech odběratelů napojených z obce.

ÚTERÝ (12. prosince):

8 - 16 hodin

Malovice - Nestanice - areál kláštera Lomec, vysílač Telecom, Jihočeský vodárenský svaz a RD.

STŘEDA (13. prosince):

8 - 16 hodin

Bušanovice - Celé obce Horní a Dolní Nakvasovice včetně areálu ZD, včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality.

ČTVRTEK (14. prosince):

8 - 16 hodin

Bušanovice - Celé obce Horní a Dolní Nakvasovice včetně areálu ZD, včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality.

Malovice – Nestanice -areál kláštera Lomec, vysílač Telecomu, Jihočeský vodárenský svaz a RD

Vimperk - část obce Boubská směr Bořanovice. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě.

7:30 - 15:30 hodin

Žernovice - Odběrná místa od č.p. 10 přes náves až po č.p. 66. Dále odběrná místa po obou stranách komunikace mezi č.p. 1 a č.p. 79 + č.p. 80, 81 a statek vedle č.p. 80, včetně všech odběratelů napojených z uvedené oblasti.

Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů. (Zdroj: portal.eon.cz/odstavky)