PONDĚLÍ (4. prosince):

8 - 16 hodin
Strunkovice nad Blanicí - ul. Hořice a všechna odběrná místa od čp. 130 směrem ven z obce ve směru na hlavní silnici na Bavorov, včetně všech odběrných míst napojených z uvedené lokality.
Lhenice - Horní Chrášťany - všechna odběrná místa od č.p. 18 ve směru na lokalitu Amerika a dále odběrná místa až k č.p. 14, včetně všech odběratelů napojených z obce.
12.30 - 13.30 hodin
Stachy - Část obce Kůsov od lokality Domova pro seniory směr čp.201, včetně přilehlých samot tímto směrem.

ÚTERÝ (5. prosince):

8 - 16 hodin
Zdíkov - Část obce, č.p.266.
Lhenice - Celá obec Dolní Chrášťany kromě odběrného místa na nemovitosti parc.č. 25/4, včetně všech odběratelů napojených z obce.

STŘEDA (6. prosince):

8 - 14 hodin
Vlachovo Březí - odběrná místa č.p. 321 - 292 ulice Komenského, včetně všech odběrných míst napojených z uvedené lokality.
8 - 16 hodin
Lhenice - Horní Chrášťany - všechna odběrná místa od č.p. 18 ve směru na lokalitu Amerika a dále odběrná místa až k č.p. 14, včetně všech odběratelů napojených z obce.

ČTVRTEK (7. prosince):

8 - 15 hodin
Horní Vltavice - centrální část a dále směr Zátoň.
8 - 16 hodin
Lhenice - Třešňový Újezdec - odběrná mísa západně od č.p. 38 (po č.p. 36, 42 a 15), včetně všech odběratelů napojených z uvedené oblasti.
Bušanovice - Celé obce Horní a Dolní Nakvasovice včetně areálu ZD, včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality.

PÁTEK (8. prosince):

8 - 11 hodin
Nebahovy - Odběrná místa v budově Obecního úřadu (č.p. 38).

Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů. (Zdroj: portal.eon.cz/odstavky)