14. listopadu:

8 - 14 hodin
Lhenice - Ulice Bavorovská: č.p. 131 - č.p. 145, včetně všech přilehlých uliček. Včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality. Společnosti VDI se odstávka netýká.

8 - 16 hodin
Volary - dotčené ulice: 5. května, Pod kostelem

15. listopadu:

7:30 - 12 hodin
Němčice - Odběrná místa podél hlavní silnice od č.p. 21 po poslední odběrné místo ve směru na České Budějovice, včetně odběrných míst okolo hřbitovu a všech odběratelů napojených z uvedené oblasti.

Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů. (Zdroj: portal.eon.cz/odstavky)