ÚTERÝ 7. listopadu:

8 - 16 hodin
Lhenice - Ulice Na Běličce - č.p. 125 a č.p. 130, Ulice Bavorovská - č.p. 131 - č.p. 145, včetně všech přilehlých uliček. Ulice Netolická - odběrné místo na parc. č. 55/1, včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality. Společnosti VDI se odstávka netýká.

PÁTEK 10. listopadu:

8 - 16 hodin
Zbytiny - Lokalita zahrádky vlevo před obcí Zbyiny od Blažejovic parc.č. 58/3 a okolí. Celá obec Zbytiny vč. areálu ZD, areál pily a přilehlého okolí a lokalita Spálenec zastávka ČSD. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů. Celá obec Sviňovice. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě vč. přilehlých samot. Celá obec Skříněřov vč. přilehlých samot. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě.

Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů. (Zdroj: portal.eon.cz/odstavky)