ÚTERÝ (19. září):

7.30 – 19.30 hodin

Nová Pec - Centrální část obce Nová Pec - orientačně od nádraží směr Obecní úřad vč. ZŠ. Část obce Nová Pec - lokalita ČOV a přilehlé okolí, odběr - veřejné osvětlení, vč. bývalého areálu "Přířezovna" a čp.18. Celá obec Bělá vč. přilehlých samot. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě. Lokalita RD a rekreačních objektů mezi obcemi Bělá a Nová Pec. Horní část obce Nová Pec - lokalita sídliště bytových domů a přilehlého okolí. Dolní část obce Nová Pec (od nádraží směr Ovesná, směr Jelení Vrchy). Zadní část obce Nová Pec - směr Klápa a směr železniční most.

8 - 10 hodin

Lenora - Část obce Lenora - lokalita Houžná za mostem přes Vltavu směr Vlčí Jámy.

10 - 12 hodin

Horní Vltavice - Část obce Horní Vltavice - bytovky a ZTV RD nad objektem Policie ČR vč. přilehlých objektů, ZŠ a MŠ.

10 - 13 hodin

Svatá Maří - Vysílač českých radiokomunikací - Mářský Vrch.

12 - 14 hodin

Horní Vltavice - Část obce Horní Vltavice - centrální část a dále směr Zátoň.

STŘEDA (20. září):

8 - 10 hodin

Horní Vltavice - Část obce Horní Vltavice - směr Strážný.
Borová Lada - Lokalita stanového tábora "Borová Lada Zahrádky" a přilehlého okolí. Dále areál bývalé roty PS a přilehlé samoty za obcí Borová Lada směr Knížecí Pláně.

10 - 12 hodin

Horní Vltavice - Část obce Horní Vltavice - lokalita ZD a čerpací stanice PHM.
Borová Lada - Lokalita Pravětínská Lada. Dále lokalita MVE za obcí Borová Lada směr Horní Vltavice.

12 - 14 hodin

Borová Lada - Část obce Borová Lada směr Knížecí Pláně. Dále část obce Borová Lada směr Svinná Lada a lokalita mezi křižovatkou na Nový Svět a Vltavou.

ČTVRTEK (21. září):

7 - 16 hodin

Vlachovo Březí - Odběrná místa po obou stranách ulice Nerudova od č.p. 464 po č.p. 469, včetně všech odběrných míst v uličkách navazujících v tomto úseku na ulici Nerudova včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality.

7.30 - 16 hodin

Vimperk - Část města Vimperk - dotčená ul. Špidrova od bývalého areálu autoservisu vpravo od silnice směr Buk.

8 - 16 hodin

Dub, Bohunice, Lipovice, Tvrzice - Celé obce: Dvorec u Dubu, Dubská Lhota, Borčice, Dub, Javornice, Lipovice, Tvrzice, Bohunice a Koječín včetně všech přilehlých samot a odběratelů napojených z obcí.

PÁTEK (22. září):

7 - 16 hodin

Vlachovo Březí - Odběrná místa po obou stranách ulice Nerudova od č.p. 464 po č.p. 469, včetně všech odběrných míst v uličkách navazujících v tomto úseku na ulici Nerudova včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality.

7 - 13 hodin

Vimperk - Celá obec Skláře vč. přilehlých samot. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě.

7.30 - 13 hodin

Vimperk - Část města Vimperk - dotčené ulice: Špidrova a dále směr Trhonín a Pravětín. Část města Vimperk - dotčené ulice: Karoliny Světlé, Boubínská. Část města Vimperk - dotčená ul. Špidrova od bývalého areálu autoservisu vpravo od silnice směr Buk. Dále Dolní část obce Hrabice od Vimperka. Část města Vimperk - dotčené ulice: 1.máje, Jiráskova, Johnova, Nad Stadionem, B.Němcové a areál FVE Vimperk ul. Špidrova.

8 - 16 hodin

Strunkovice nad Blanicí, Hracholusky - Celé obce: Svojnice, Protivec, Řídký, Blanička, Čichtice, Bavorovské Svobodné Hory, Šipoun. Včetně všech odběratelů napojených z obcí a včetně všech přilehlých samot. Dále budou omezeny elektrárna Blanice a MVE a samoty u Skuhrů.

Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů. (Zdroj: portal.eon.cz/odstavky)