STŘEDA (6. září):

7 - 16 hodin

Chroboly - Celá obec Ovesné u Chrobol vč. přilehlých samot. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě.

7:30 - 17 hodin

Stachy, Vacov - Dolní část osady Tejmlov směr Úbislav.

ČTVRTEK (7. září):

8 - 10 hodin

Strunkovice nad Blanicí - Protivec ZD - lokalita ZD + odběratelé od čp. 23 směr Bor včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality. Dále ulice Bavorovská, Hořice, Prachatická, náměstí včetně přilehlých ulic. Všichni odběratelé napojení z uvedené lokality. A také Velký Bor - ZD - areál ZD + okolí (č. p. 45, 48 a dále přilehlé samoty až k č. p. 53) včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality.

8 - 14 hodin

Nová Pec - Část obce Bělá – č. p. 22.

10 - 12 hodin

Strunkovice nad Blanicí - Protivec Obec - celá obec kromě lokality ZD. Lokalita Dražka (ul. Na Dražkách). Celá lokalita Velký Bor - Setuň - včetně všech odběratelů napojených z uvedených lokalit.

12 - 14 hodin

Strunkovice nad Blanicí - Protivec Řídký - celá obec, areál ZD + odběratelé napojení z TS ZD a Velký Bor - obec - včetně všech odběratelů napojených z uvedených lokalit.

PÁTEK (8. září):

8 - 10 hodin

Tvrzice - Tvrzice - lokalita mlýn - včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality.

Strunkovice nad Blanicí - lokalita Šipoun Obec - včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality.

8.30 - 10.30 hodin

Prachatice - Staré Prachatice - lokalita truhlárna - odběratelé od křižovatky na Ostrov směrem na Prachatice po obou stranách komunikace k č. p. 19, dále odběratelé pod hřbitovem. Včetně truhlárny - p. Bauer - včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality.

8 - 12 hodin

Tvrzice - Tvrzice - celá obec kromě areálu ZD - včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality.

8 - 16 hodin

Prachatice - Nemocniční 204, Prachatice (poliklinika) - ordinace připojené z přípojkové skříně na zadní straně budovy blíže k č. p. 1108.

Nová Pec - Horní část osady Jelení Vrchy.

10 - 12 hodin

Strunkovice nad Blanicí - lokalita Šipoun Samoty - včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality.

11 - 13 hodin

Strunkovice nad Blanicí - lokalita Vodojem + zahrádky v okolí.

12 - 14 hodin

Tvrzice - Tvrzice areál ZD + přilehlé okolí - včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality.

Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů. (Zdroj: portal.eon.cz/odstavky)