24. července:

8 - 10 hodin

Malovice - Odběrná místa na č.p. 15, Malovice.

25. července:

7 - 16 hodin

Netolice - Odběrná místa na parc.č. 1647/3, 1656/1 a 1656/3 - lokalita Na Horánku. Včetně všech odběrných míst napojených z uvedené oblasti.

8.30 - 16 hodin

Vacov - Horní část obce Přečín směr Přečínské Chalupy vč. lokality ZD.

8 - 16 hodin

Nová Pec - Zadní část obce Nová Pec.

26. července

8 - 14 hodin

Prachatice - Staré Prachatice - odběrná místa na č.p. 27 a č.p. 32 - včetně všech odběratelů napojených z uvedené lokality.

8.30 - 16 hodin

Vacov - Horní část obce Přečín směr Přečínské Chalupy vč. lokality ZD.

27. července:

8 - 11 hodin

Malovice - Odběrná místa od č.p. 4 směrem k rybníku - až k č.p. 37 na západ a k poslednímu místu za č.p. 7 na východ. Včetně všech odběrných míst napojených z uvedené oblasti.

8 - 13 hodin

Stachy - Část obce Kůsov od lokality Domova pro seniory směr čp.201vč. přilehlých samot tímto směrem.

28. července:

8 - 12 hodin

Chvalovice - Všechna odběrná místa po obou stranách komunikace od autobusové zastávky až na náves, včetně přilehlé uličky k č.p. 14. Dále všechna odběrná místa napojená z venkovního vedení od návsi ve směru k hlavní silnici na Lužici až k č.p. 27. Včetně všech odběrných míst napojených z uvedené oblasti.

8 - 14 hodin

Bošice - Část obce Hradčany u Čkyně směr samota čp.1.

9 - 15 hodin

Netolice - areál ZPA (LARM a.s.)

Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů. (Zdroj: portal.eon.cz/odstavky)