14. července:

8 - 16 hodin

Těšovice - Odběrná místa po obou stranách ulice od návsi až k č.p. 15 a odběrné místo na parc. č. 397/1 na sever, od návsi k č.p. 60 na východ, k č.p. 61 na jih a k č.p. 23 na západ. Včetně všech odběrných míst napojených z uvedené oblasti.

Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů. (Zdroj: portal.eon.cz/odstavky)