Inspektoři Prachatického deníku nejen kontrolují veřejně přístupné budovy, ale od tohoto týdne také pomáhají lidem na vozíčku. Proč?


Jedním z prvních objektů, kam inspektoři zamířili, byla budova Městského úřadu v Prachaticích. Tehdy jsme poukázali na překážky, které jsou pro vozíčkáře komplikací. Ačkoliv je městský úřad bezbariérový, značení, kde klient dostane potřebné informace v úřadu, chybělo.


A pokud byl člověk v budově poprvé, pořádně se mu zamotala hlava, než se dostal k podatelně nebo k přehledným cedulkám, kde a co najít.


„Osoby se zdravotním postižením a vozíčkáři procházeli a projížděli bočním vchodem mnohokrát a nikdy informační systém nepřipomínkovali. Až zdravý pan redaktor upozornil na fakt, který jsme vzali v úvahu," upřesnila Hana Rabenhauptová z kanceláře starosty města.


A tak dva měsíce poté, co inspektor Deníku poukázal na nedostatky, je boční vchod nově označen informačními cedulemi. „Nechali jsme vyrobit cedule, které dovedou vozíčkáře až na místo určení, tedy k podatelně," vysvětlila Hana Rabenhauptová. Právě tam je totiž styčný bod nejen pro osoby s postižením, ale pro každého klienta úřadu. „Úředník přítomný na podatelně podá každém adekvátní informace. V případě vozíčkáře pak přivolají oprávněnou osobu k vyřízení žádostí," doplnila vedoucí provozního oddělení odboru vnitřních věcí Petra Popová.


Výtah, který vyveze i vozíčkáře do obou pater budovy, ale není spásou. I nadále se člověk na vozíku nedostane k živnostenskému úřadu a agendám odboru komunálních služeb a dopravy. „V tomto případě musíme řešit setkání příslušného úředníka například v zasedací místnosti. Schůzku dojedná právě pracovník již zmíněné podatelny," zkonstatovala Hana Rabenhauptová s tím, že mezipatra v obou poschodích úřadu jsou osazena nájezdy včetně zábradlí. Také bezbariérová toaleta je náležitě označena.


Pár dní starou novinkou jsou také značky pro nevidomé v bodovém písmu, které jsou umístěny ve výtahu. Označení nevidomým řekne, v jakém patře se právě nachází. „Značky pro nevidomé jsme nechali umístit na základě požadavku pracovní skupiny pro odstraňování architektonických bariér ve městě," doplnila další změny v úřadu Hana Rabenhauptová.


Právě skupinu k odstraňování bariér je možné kontaktovat v případě i jiných bariérových míst ve městě.