Ten je horkou bramborou v rukách města už řadu let. Na začátku roku zastupitelé rozhodli, že do něho nechtějí investovat a nechali si odhadnout cenu za demolici.

Před létem začala radnice jednat se zájemcem, který by chtěl v budově vytvořit muzeum techniky. A právě s tímto podnikatelským plánem se mají podrobněji zastupitelé seznámit. Podklady k prostudování už mají doma.

„Od začátku nesouhlasím s tím, že by měla být budova zdemolována," říká Vladimír Pešek z Netolic.

K otázce nového podnikatelského plánu říká, že záleží především na tom, jak by jej chtěl zájemce zafinancovat. „Pokud by chtěl spoluúčast města, nebo s městem vytvořit společnost, mohl by to být problém. Zastupitelé se už dříve vyjádřili, že do kulturáku investovat nechtějí," upozornil Vladimír Pešek se slovy, že ho zajímá, jak by byla otázka financování řešena.

Jako případné řešení osudu budovy by viděl i využití pro městské organizace. „Například Domeček nám za chvíli spadne na hlavu. V každém případě, dokud nebude kulturní dům zateplený, jsou náklady na provoz doslova astronomické," doplnil Vladimír Pešek.