„Je jasné, že by z toho naši žáci radost neměli. I pro samotnou školu by to byl krok zpátky. Takto můžeme vystavovat jejich práce a zlepšují si tak sebevědomí a podobně. Pochopitelně bezpečnost dětí je však nejdůležitější,“ popisuje ředitelka Základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích Alena Nachlingerová.
Podle jejích slov má škola nyní k dispozici dvě úniková schodiště. „V souvislosti s provedenou přístavbou šaten bylo rovněž vybudováno další schodiště. Právě to jsme upravili tak, aby na něm nevystupovaly žádné předměty. Naopak jsou zde pouze nehořlavé skleněné klipy s obrázky. V případě ohrožení má škola pochopitelně připravený únikový plán. Ten se při pravidelných únikových cvičeních ukázal jako bezproblémový,“ popisuje dále.
S případným odstraněním nástěnek by nebyli spokojeni rovněž učitelé. „Určitě by to narušilo sebevědomí dětí. Chtějí se prezentovat a právě nástěnky jsou ideálním řešením. Mrzelo by to nejenom děti, ale i celý učitelský sbor. Samozřejmě bezpečnost žáků je nejdůležitější a pokud bychom museli tyto předměty z chodeb a tříd úplně odstranit, bylo by na místě najít nějaké jiné řešení. Například tedy jiné vhodné prostory,“ myslí si učitelka 3.B Základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích Olivie Hasmanová.
Výzdoba ve třídě 3.B zahrnuje úctyhodnou sbírku nejrůznějších prací dětí, především pak výtvarných.
„Nelíbilo by se mi to. Naše třída by byla hned taková smutná. Neměli bychom se o přestávkách na co dívat,“ myslí si žákyně třídy Zuzana Matoušková.
„Nikdo by nemohl vidět, jaké krásné práce děláme při výtvarné výchově,“ uvedl další žák třídy Jiří Vít.
Děti by dokázaly bez problémů vymyslet celou řadu alternativních řešení, kam své práce umístit.

„Vystavil bych je v domově důchodců. Určitě by to jeho obyvatele velice potěšilo. Stejně tak by se mohly obrázky darovat postiženým dětem, které nemohou samy malovat,“ uvedl žák stejné třídy Michal Novák.
Podle slov ředitelky Základní školy Zlatá stezka v Prachaticích Lenky Králové jsou žáci v bezpečí.
„Ve škole máme výklenky, ve kterých jsou nástěnky umístěné, a proto nebrání pohybu. Pokud nám preventivní kontrola odhalí v tomto směru nějaké nedostatky, pochopitelně je ihned odstraníme. Pokud by měly nástěnky zmizet z chodeb naší školy, hledali bychom jiná řešení v podobě jiných vhodných prostor. Nástěnky jsou pro naše žáky, ale samozřejmě i pro celou školu velice důležité,“ zhodnotila situaci.