K zápisu do ZŠ Nerudova v krajském městě se s prvňákem Šimonem chystala Tereza Skořepová z Českých Budějovic. „Měli jsme jít k zápisu minulý týden, ale vzhledem k tomu, co se děje, zápis funguje v papírové formě bez dětí. Začátkem března spustilo město České Budějovice portál, kde jsou údaje o dítěti a rodičích. To se propíše a vygeneruje na žádost, která se měla jen vytisknout, podepsat a přinést v den zápisu do školy. Teď se to udělá stejně, ale musíme dodat kopii rodného listu,“ popsala maminka. Dodala, že dokumenty musí škole doručit 16. a 17. dubna. „Školu máme za domem, takže žádost vhodím do schránky,“ řekla žena, která syna k zápisu připravovala. „Trénovali jsme básničky a další věci. Syn věděl, že ho zápis čeká, ale myslím, že mu to nevadí,“ podotkla. Rodiče mohou však dokumenty doručit i e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

K zápisu do ZŠ Dukelská v krajském městě se chystala i Kateřina Hůlková se synem Oliverem Ludačkou. „Letos je zápis pouze administrativní záležitost bez přítomnosti dětí. Takto bylo ale možné jej absolvovat i v minulosti. Když se nám kryly časy zápisu do dvou základních škol u staršího syna, do jedné z nich jsme pouze donesli přihlášku a také ho zapsali, aniž by ho viděli. A v té, kam jsme s ním přišli, se odmítl s paními učitelkami vůbec bavit, čili jsme zápis absolvovali bez jediného slova. A také ho zapsali jen na základě mého tvrzení, ze je připravený do školy nastoupit. Dnes je ve druhé třídě a je jedničkář. Takže i ze zkušenosti pokládám fyzickou přítomnost dítěte u zápisu za téměř zbytečnou. Význam má spíš jako přechodový rituál a slavnostní den pro předškoláka. Ale k tomu účelu mi připadá vhodnější a příjemnější seznamovací hodina s paní učitelkou a spolužáky, na kterou jsou prvňáčci v Dukelské zváni před prázdninami,“ domnívá se.

Zklamání však někteří rodiče s dětmi prožívali. „Zápis na Církevní základní školu v Rudolfovské ulici v krajském městě jsem absolvoval bohužel bez našeho syna Františka, který se na zápis velmi těšil. Musím ale kvitovat, že i když jsou letošní zápisy zjevně smutnější, bez vyšňořených dětí a zmrzlinových pohárů na oslavu, paní učitelka Olga Kalinová neztrácela úsměv na tváři ani zpoza roušky,“ doplnil František Šotola z Borovan.

Ředitel ZŠ a ZUŠ Zliv na Českobudějovicku Jan Režný sdělil, že zápisy probíhají celý duben. „Rodiče si mohou stáhnout formuláře na našich webových stránkách. Po vyplnění je mohou zaslat poštou nebo doručit do kanceláře v úředních hodinách či je poslat datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Žádosti přijímáme do konce dubna. Osobní účast nevyžadujeme, samozřejmě je to škoda, protože to postrádá kouzlo zápisu. Až to bude možné, tak to rodičům i dětem vynahradíme tím, že je pozveme do školy na nějaký den,“ plánuje ředitel.

Například ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích má posunutý termín zápisu dětí do prvních tříd na 16.4. a 17.4. V ZŠ Ševětín na Českobudějovicku již zápis dětí do prvních tříd proběhl 1.4. a 2.4., rodiče zde také měly více možností, jak žádost do školy doručit.

Mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje Hana Brožková uvedla, že stejně jako v loňském roce přibližně 7 100 žáčků půjde v jižních Čechách k zápisu. „Předpokládáme přibližně opět jako loni 1 500 odkladů povinné školní docházky. Odklad může být až do 8 let věku.“ Jitka Welzlová, mluvčí Magistrátu města České Budějovice, informovala již dříve, že k zápisu v krajském městě by mělo přijít 1 320 dětí.

Žádosti v obálce

Ředitelky všech čtyř Základních škol v Prachaticích se společně domluvily, že letošní zápisy děti do prvních tříd nebudou on-line. Na stránkách jednotlivých základních škol si rodiče najdou žádost o přijetí svého dítěte ke školní docházce, kterou vytisknou a ručně vyplní. Následně ji pak v obálce vhodí do schránky základní školy, kterou si pro docházku svého budoucího prvňáčka vybrali. „Nebyli jsme úplně na takový systém připravení. Proto jsme se domluvily, že papírová podoba žádosti o přijetí pro nás v tuto chvíli bude nejlepší a nejsnazší,“ zdůvodnila Petra Sandanyová, ředitelka Základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích. Zároveň je na webových stranách jednotlivých škol uvedeno telefonní číslo, kam mohou rodiče volat pro informace. Někteří prý chtějí žádost vytisknout, někdo zase zaslat přes e-mail. Rodičům následně vedení školy, kterou si vybrali, přidělí registrační číslo, které jimi zvolený způsobem zašle. „Na webu se potom dozvědí, zda bylo dítě přijato,“ popsala Petra Sandanyová s tím, že rodiče volají, ověřují si, zda byla jejich žádost doručena nebo že je správně vyplněna. Počty přijatých dětí budou na webových stranách škol zveřejněny 5. května. Někteří budou žádat o odklad školní docházky, ti musejí k žádosti doložit další dokumenty jako doporučení o odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra a doporučení o odkladu od dětského lékaře. Na webu každé ze základních škol rodiče zároveň najdou kontakty na poradny a další informace potřebné k zapsání jejich dítěte do školy.

Rodiče mohou děti přihlašovat do školy jakou si vyberou, v Prachaticích to jsou ZŠ Národní, ZŠ Zlatá stezka a ZŠ Vodňanská. Jejich ředitelky zároveň dostaly od odboru kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ Prachaticích seznamy dětí, které by se měly přihlásit podle spádových oblastí. Takové děti mají totiž v případě naplnění kapacity škol přednost. „Na Vodňanku by se podle spádovosti mělo přihlásit osmnáct dětí, ale praxe je jiná. V loňském školním roce jich bylo ještě o několik méně a nakonec jsme otevřeli dvě první třídy,“ popsala situaci Petra Sandanyová.

Podle ní nejsou zápisy jen on-line úplně ideální. „S nadsázkou lze říci, že vlastně kupujeme zajíce v pytli,“ směje se Petra Sandanyová. I když pro příští rok by už školy chtěly být na on-line přihlašování do prvních tříd připraveny. „Vrátíme se ale k tomu, že u budoucích prvňáčků prověříme jejich zralost a připravenost na školu,“ dodala s tím, že v mnoha případech to dokáží odhadnout už učitelky v mateřských školách, které rodičům doporučí, aby se svým dítětem navštívili pedagogicko – psychologickou poradnu a nechali si poradit tam, zda dítě do školy poslat. Stává se však, že ačkoliv učitelky ve školkách poradí správně, rodiče na jejich radu nedají a děti do školy zapíší.