I když rekonstrukce spojená se zateplením a výměnou části oken začala dva měsíce před koncem školního roku, podle ředitelky Miroslavy Kunešové pocítili žáci i učitelský sbor stavební ruch jen minimálně. „Za dobu svého působení mám za sebou už celou řadu rekonstrukcí od sociálních zařízení přes výměnu oken až po zateplení a musím říci, že tato poslední byla z našeho pohledu nejméně náročná. Protože všechny dohody a domluvy skvěle fungovaly a všichni se vůči nám a našim žákům chovali s maximální ohleduplností," vyjádřila se Miroslava Kunešová pochvalně na adresu dodavatelské firmy.


Zateplení a nová okna nepocítí školáci a učitelky jen z hlediska teploty uvnitř školy. Podle ředitelky je podstatná finanční úspora na nákladech spojených s dodávkami tepla, která se může promítnout do větších finančních možností pro nové vybavení do školy. „Je to něco, co jsme skutečně nutně potřebovali. Vzhledem k tomu, že máme omezený rozpočet a vedle nájmu za využití objektů městu Prachatice hradíme značnou část nákladů na vytápění, bude zateplení budovy velmi znát. Na celý školní rok mám rozpočet necelých 1,6 milionu korun a po odečtení nájmu a energií nám na ostatní věci zbývá zhruba tři sta tisíc korun," dodala Miroslava Kunešová.
Radost z výsledku jí ale částečně kazí finální barevnost fasády, která působí trochu fádně ve srovnání s pavilony sousední základní školy. „Musím přiznat, že jsem výběrem barvy fasády naší školy zklamaná. Předpokládala jsem, že bude barevnější a lépe zapadne v kontextu všech okolních budov. Bohužel, výsledek je takový, jaký je. Dokonce se mne lidé ptají, kdy a jakou barvou fasádu dokončíme. Nikdo v podstatě nepředpokládá, že tohle je konečný výsledek," dodává ředitelka.

Alespoň částečné vylepšení ale plánuje. „Mělo to sice být hotovo už při slavnostním předávání tento čtvrtek, ale do začátku školního roku plánujeme ještě na fasádu vedle vstupu nechat domalovat logo naší školy, kterým je sluníčko," plánuje Miroslava Kunešová.
Barevnost fasády školy je ale podle starosty Prachatic Martina Malého záměrně neutrální. „Chápu paní ředitelku, nicméně je třeba brát do úvahy fakt, že se nacházíme stále ještě v městské památkové rezervaci, takže se k barevnosti fasády vyjadřovala a schvalovala památková péče," zdůvodnil starosta a dodal: „Dominantní v tomto případě musí zůstat historická budova školy Sova, která je v těsném sousedství. A vycházelo se i z kontextu okolních budov, které tvoří prvorepublikové vily s charakteristickou architekturou. Výrazné barvy by v tomto případě nepůsobily dobře. Mimochodem stejné je to i v případě hlavní budovy druhé základní školy jen o několik desítek metrů dál. I tam jsme museli respektovat požadavky památkářů."

Pokud se týká školní budovy, zásadní investice se tedy dočkala i ta poslední. Zlepšit by se nicméně mohlo ještě její nejbližší okolí, zejména neoplocené asfaltové hřiště a zadní přístupové schodiště, které se doslova rozpadá. Jak potvrdila Lenka Králová, ředitelka ZŠ Zlatá Stezka 240, tato část rozlehlého školního areálu už nespadá pod správu její školy. Investice do vylepšení okolí bude tedy muset Miroslava Kunešová projednat s městem.