Bilanční zprávu za rok přečetl předseda AMK Jaroslav Koldinský. Ve zprávě mimo jiné zaznělo, že hlavní činnost klubu byla v letošním roce v autokempu Soumarský most a půjčovně lodí.

Splouvání Vltavy přešlo letos do nového režimu a na začátku roku tak panovaly obavy z razantního omezení v počtu lodí k splouvání. V jednu dobu to vypadalo na úplný zákaz. Nakonec se našla cesta. Bylo přijato nařízení, které omezilo počty pouštěných lodí na celkový počet 100 lodí za den. Nutností je registrace zájemců na internetu a následné zaplacení poplatku za tuto registraci.

Tyto změny přinesly určité problémy, které některé vodáky odradily a buď vyměnili svou oblíbenou řeku za jinou, nebo od splouvání ustoupili zcela. Další problém je v regulaci hladiny, která je přesně daná: od 51 cm je řeka splavná za poplatek a od 61 cm bez poplatku. Pokud je hladina pod 51 centimetrem, je zákaz splouvání. Tato omezení se odrazila především v návštěvnosti kempu.

Po nastavení nových pravidlech se čekalo, co přinese léto. To přineslo červnové a červencové deště, velká voda a povodeň zaplavila loděnici, chatky a prakticky to vypadalo, že je po sezoně. Nakonec se v srpnu počasí umoudřilo, hladina vody byla i úměrná splouvání a sezonu se podařilo zachránit. Tábořiště se zaplnilo kempaři, vody bylo dost a tak i letní sezona nakonec po finanční stránce skončila dobře.

Velký problém nastal pro klub i v dílnách, kde dlouhodobě onemocněl mechanik a muselo tak dojít k omezení v opravárenské činnosti.

Aby všem problémům nebyl konec, tak když se v srpnu naplno rozjela sezona v kempu a klub zajišťoval převoz lodí mezi Pěknou a Soumarským mostem, zasáhla všechny členy klubu těžká zpráva. V polovině měsíce srpna náhle, a o to víc nečekaně pro všechny členy, odešel do sportovně-motoristického nebe Jaroslav Kořínek, který byl duší i hnacím motorem naší loděnice. I přes nastalé problémy se nakonec dobrovolně přihlásil pan Maun, který s Jaroslavem Kořínkem juniorem sezonu dokončili. Za což jim patří obrovské poděkování.

V poslední části zprávy uvedl Jaroslav Koldinský, že činnost klubu je každý rok složitější a hlavně finančně náročnější. A to nejen co se týče zisku z provozování kempu a loděnice, ale s provozem související zvyšující se náklady na elektřinu, vodu, odvoz odpadků z tábořiště a další výdaje.

Rok 2009 byl sice ziskový, ale oproti letům předešlým byl zisk podstatně nižší. Výhled na rok 2010 není nijak optimistický, kromě prací v dílně nastane opět diskuse kolem splouvání Vltavy. Nezbývá nic jiného než čekat a věřit, že nastanou lepší časy a vše se k dobrému obrátí.

Poté byla členská základna seznámena se zprávou o hospodaření s finančními prostředky a na závěr byla diskuze, ze které vzešly dva problémy.

Za prvé je to klesající členská základna AMK, mladí se do činnosti kolem motorů a nejen jich moc nehrnou.

Další problém vyvstal letos právě v loděnici, kdy první dny po zavedení registrací nastaly zbytečné zmatky právě kolem registrace a s placením. Když mnozí vodáci přišli na to, jak to funguje, tak raději odjeli domů, nebo si našli jinou řeku. Zde by se, pokud budou stejná pravidla v roce 2010, mělo najít nějaké lepší řešení.

Po závěrečných slovech a malém občerstvení členská schůze AMK Volary skončila s tím, že rok následující bude snad lepší tomu letošnímu, co se počasí a nepříjemných zpráv týče. Snad bude optimističtější a plnější slunečných a pěkných dnů.

Ladislav Beran, Volary