Po měsíci, kdy se v ulicích města mohli lidé potkávat v černé kombinéze s označením asistent prevence kriminality pouze Karla Ference, je dvojice asistentů opět kompletní. Od prvního srpna nastoupil místo Jana Bílého, který z důvodu změny bydliště jako asistent prevence kriminality skončil k prvnímu červenci, nastoupil na základě výsledku výběrového řízení Josef Bledý. Prachatickému deníku to potvrdil vrchní strážník městské policie Vimperk Peter Macorlík.


„Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči a výběrová komise vybrala Josefa Bledého. Byla to docela náhoda, protože byl delší dobu mimo Vimperk a do města se vrátil zrovna ve chvíli, kdy jsme hledali náhradníka za Jana Bílého," dodal vrchní strážník.

Asistenti prevence kriminality:Město Vimperk začalo připravovat projekt asistentů prevence kriminality již v roce 2012, do projektu ministerstva vnitra v rámci programu prevence kriminality se zapojilo v roce 2013.
Začátkem dubna 2013 vybrala výběrová komise z celkem čtrnácti uchazečů tři možné budoucí asistenty, následně byli po pohovorech vybráni Karel Ferenc a Jan Bílý, jejich mentorem se stal Bohuslav Rubeš.
V roce 2014 byl Vimperk vybrán do projektu, který financuje Evropská unie v plné výši od srpna 2014 do října 2015.
Město v rámci výběrového řízení vybralo v roce 2014 dvojici asistentů ve stejném složení, k nim pak ještě další dva náhradníky – Karla Bledého a Bohuslava Laciho.
V červnu 2015 skončil jako asistent prevence kriminality Jan Bílý, kterého od 1. srpna nahradil jej Josef Bledý.


Dvojice asistentů by měla fungovat minimálně do konce letošního roku. Právě na těchto několik měsíců má město zajištěno jejich financování, částečně z evropských zdrojů a zčásti pak z programu prevence kriminality a rozpočtu města. Jak to bude s dvojicí asistentů od prvního ledna následujícího roku, je závislé na zajištění zhruba půl milionu korun, které budou potřeba na krytí mzdových a provozních nákladů obou asistentů. Je logické, že tak vysokou částku ve svém rozpočtu na chod městské policie bude vrchní strážník hledat marně. „Rozhodně budeme usilovat o to, aby oba asistenti fungovali dál i v příštím roce. Z obvyklého rozpočtu městské policie, pokud by nebyl navýšen, je ale financovat nemůžeme," potvrdil Peter Macorlík.


Podporu v zachování projektu mají asistenti i u vedení města. To potvrzuje i starostka Jaroslava Martanová, která stála u rozjezdu celého projektu asistentů prevence kriminality ještě jako místostarostka. „Budeme jednat s ministerstvem vnitra, jaké jsou možnosti v pokračování projektu a jeho spolufinancování z programu prevence kriminality. A uvidíme při tvorbě rozpočtu pro příští rok, zda najdeme prostředky, aby asistenti mohli pokračovat," podotkla Jaroslava Martanová.


„Nově vybraný asistent prevence kriminality měl o tuto práci velký zájem teď i dříve. Aktuálně hraje pro jeho volbu i velká podpora ze strany jeho rodiny. Mimochodem právě jeho strýc byl mezi náhradníky o post asistenta, nicméně mezi tím si sehnal práci na pile a nové zaměstnání nechtěl opustit," doplnila starostka k osobě nového asistenta prevence kriminality.