Markéta Kubová.Zdroj: www.nejsestricka.cz„Mgr. Markéta Kubová má na tváři neustále úsměv. Je milá, nápomocná pacientům i kolegům na oddělení. Gratulujeme jí k postupu do finále a samozřejmě jí držíme palce,“ říká Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s.

Svou profesní cestu zdravotní sestřičky Mgr. Markéta Kubová odstartovala v roce 1994 v Příbrami, kde absolvovala Střední zdravotnickou školu. Dále pokračovala studiem bakalářského programu (obor – Zdravotně sociální a geriatrická péče) na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Plzni. V roce 2000 nastoupila do Nemocnice Prachatice, a.s. jako zdravotní sestra na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných, kde pracovala jeden rok. Z tohoto oddělení přestoupila na jednotku resuscitační a intenzivní péče.

Po mateřské dovolené v roce 2017 nastoupila do směnného provozu na interní oddělení, kde od 1. srpna loňského roku pracuje jako vedoucí sestra. Zároveň dokončila magisterské studium v oboru Ošetřovatelství. V rámci nemocnice se aktivně podílí na auditorské činnosti, čímž přispívá ke zkvalitňování zdravotní péče a také k udržování co nejbezpečnějšího prostředí pro pacienty.

Mgr. Markéta Kubová je vdaná a vychovává tři děti. Ráda čte, chodí na procházky do přírody a věnuje se zahrádce. Aktivně se také zapojuje do života obce, ve které žije. Sama říká, „že se jí daří proplouvat životem s úsměvem, neboť veselá mysl - půl zdraví.“

Soutěž o Nej sestřičku je věnována zdravotním sestrám a bratrům. Jejím záměrem je ukázat jejich nenahraditelnou roli v pracovním týmu při poskytování zdravotní péče. V soutěži nejde o věk, ani o fyzickou krásu, má za cíl poukázat na náročnou práci sestřiček a vyzdvihnout jejich podstatnou úlohu ve zdravotnictví, profesionalitu a chování nejen k pacientům. V neposlední řadě má za úkol vyjádřit jim touto akcí poděkování.

Kdo by rád Mgr. Markétu Kubovou podpořil svým hlasem, může tak učinit na webu www.nejsestricka.cz.

IVA NOVÁKOVÁ