Kupní cena 7,5 milionu korun je pak podle posudků nižší, než jakou stanovil odhadní posudek.

Podle Martina Kalouse, vedoucího odboru bytového a hospodářského MěÚ Vimperk, který smlouvu o smlouvě budoucí předložil zastupitelům, by tam v budoucnu mohly sídlit Městské služby. Právě Městské služby vidí stěhování do areálu jako reálné. „Areál by nám vyhovoval,“ ujistil Jan Král, jednatel společnosti.

„Zastupitelé rozhodli, že město podepíše smlouvu o smlouvě budoucí kupní a k samotnému prodeji by mělo dojít nejpozději do konce příštího roku,“ uvedl Martin Kalous. S částkou bude počítat rozpočet města na příští rok. Firma SAK se rozhodla areál opustit z důvodu stěhování do nového areálu Pod Hrabicemi.

Odhadní cena v místě a čase obvyklá je na částku 9 750 000 korun.
Znalecký posudek pak cenu určil na 8 548 000 korun.
Dohodnutá kupní cena mezi městem a společností SAK, kterou zastupitelé schválili, je 7 500 000 korun.