Podle studie, kterou pro Sportovní zařízení Prachatice vypracovali architekti Pavel Zamazal a Daniel Žalman, jsou prostory šaten až příliš velké. Proto navrhují změnu dispozic. To znamená, že wellness a další úpravy je možné provést bez zásahu do fasády.

Radovana Kutláková, ředitelka Sportovního zařízení Prachatice, upřesnila, že valnou většinu úprav je možné provádět za provozu. „Pouze na přesun pánských šaten do dámských a úprav tak, aby byly i nadále oddělené, bude potřeba technická odstávka,“ řekla. Starosta Martin Malý doplnil, že nejvhodnější chvíle je v době letních prázdnin, kdy má bazén tuto odstávku každoročně naplánovanou.

V každém případě si Sportovní zařízení musí na změny našetřit z peněz, které od města dostává. „Pokusíme se získat i nějakou dotaci,“ ujistila Radovana Kutláková.  Časový plán má obrysy. V případě, že město získá dotaci na opravu umělého trávníku, budou první dvě etapy rekonstrukce bazénu provedeny v létě příštího roku. Pokud ne, bude možné s opravami začít až za dva roky. Rekonstrukce může trvat tři až čtyři roky. Radní se přiklánějí k názoru, že první dvě etapy je vhodné dělat současně.