Jejich čtvrtý návrat na archeopark odhalí další hroby z raného středověku, které se nacházejí u nedávno nalezeného kostela. „Zkoumáme ale i pozůstatky zvířat a rostlin, které nám dokumentují stravu, přírodní prostředí a ekonomická data. Velmi intenzivně se věnujeme genetice středověké populace, včetně doprovodných výzkumů lidí v Netolicích,“ popsal vedoucí letní archeoškoly Jaromír Beneš.
V současné době tak studenti bojují s překážkami, které jim v odkrytí cenných vrstev překážejí. „K těm například patří zbytek ohromného kmene. Ten musíme odstranit, protože se pod ním ukrývají další již zmíněné hroby,“ upřesnil.
Po tři týdny se na práci mladých archeologů mohou zvědaví návštěvníci přijít i podívat, a to zhruba od osmi hodin ráno do čtyř hodin odpoledne. A jak ujistil vedoucí, všechny samozřejmě rádi přivítají a v neposlední řadě jim zodpoví i jejich dotazy. „Naplánované jsou i informační kampaně a přednášky našich předních archeologů. Některé už proběhly, jiné jsou teprve v plánu. Zajímavý bude určitě pro všechny návštěvníky Kostýmový den, který plánujeme na zítřek. Samozřejmě bude doplněný i dobovými kostými,“ zve Jaromír Beneš s tím, že hosté by si neměli nechat ujít ani Den otevřených dveří třetího srpna.
Na závěrečné přednášce, která je naplánovaná o dva dny později se Netoličtí rovněž dozvědí o výsledcích testů DNA. Podle slov starosty Netolic Oldřicha Petráška se přednáška uskuteční v budově Základní umělecké školy, kam jsou všichni zájemci zváni. „Protože jsme v minulých letech zaznamenali obrovský zájem, přesunuli jsme přednášku právě do této budovy, kde je více míst. Ostatní akce se ale většinou uskuteční v salonku muzea nebo přímo na Jáně,“ upřesnil a závěrem dodal, že zpestřeních tak bude určitě mnoho.