„Bude se diskutovat o dalších plánech týkajících se Archeoparku na svatém Jánu v Netolicích, které chceme uskutečnit v letošním roce. Kdy přesně, to zatím ještě není jasné,“ uvedl starosta města Netolice Oldřich Petrášek.
Dle slov starosty se bude diskutovat i o plánovaném archeologickém výzkumu.
„Byly totiž vykopány zdi kostela svatého Jana, kde archeologové našli raně středověké náhrobky,“ upřesnil starosta města Netolice Oldřich Petrášek.
V letošní letní sezoně by tedy archeologové měli zmíněné náhrobky prozkoumat.
„Zkoumat se bude především to, co se právě pod náhrobky nachází. Jedná se o nálezy kostí z jednotlivých vrstev dvou archeologických sond, a to hlavně obsah konkrétních objevených hrobů v těchto sondách,“ upřesnil starosta města Oldřich Petrášek.
Jak ještě podotkl, výzkum kosterních pozůstalostí chtějí Netoličtí uskutečnit i z hlediska DNA, přičemž by pozůstalosti měly být porovnány s příslušníky rodu Přemyslovců.
Kosti z jednotlivých vrstev zpravidla pocházely z více jedinců, jejichž počet se někdy nedal ani přibližně určit.
Archeopark je veřejnosti přístupný po celý rok. „Pokud chtějí lidé navštívit vyhlídkovou věž, musejí si ale přístup na ni předem telefonicky objednat, přístup na palisádu je pak zcela volný,“ informoval tajemník netolického městského úřadu Petr Kotrba.

Samotní obyvatelé města s plánovaným archeologickým výzkumem souhlasí.
„Je to jedině dobře. Byla jsem se v něm podívat, když se dělaly první vykopávky. Určitě ho ale navštívím i nyní, kdy je tam již postavená věž, a také si nenechám ujít ani plánovaný archeologický výzkum. Jsem přesvědčena o tom, že archeopark je pro město přínosem,“ uvedla obyvatelka města Anna Krumpová.
„Plánovaný archeologický výzkum pochopitelně má své opodstatnění, a proto s ním plně souhlasím. Samotný archeopark je pro město určitě přínosem. Musím se přiznat, že jsem se v něm ale ještě podívat nebyl,“ uvedl obyvatel města Miroslav Macháček.

Iva Landgráfová, Lukáš Vlk