Během 13 let jeho existence jsme podali pomocnou ruku celkem 308 mužům, kteří se ocitli z nejrůznějších důvodů bez přístřeší, bez prostředků a bez pomoci rodiny na okraji společnosti, která o ně nejeví zájem. Pomáháme mužům ve věku od 18 do 64 let, kteří mají dobrou vůli postavit se na vlastní nohy a vrátit se zpět do normálního života. Naše pomoc spočívá v poskytování dočasného ubytování, vytváření příležitostí pro obnovování pracovních návyků, získávání nových znalostí a dovedností i sociálních kontaktů.

Nyní můžete udělat něco, co neudělá každý. Sportujte pro azylový dům pro muže. Ujděte, uběhněte, nebo ujeďte na kole kus cesty s našimi klienty. Stačí si do mobilního telefonu stáhnout aplikaci EPP – Pomáhej pohybem.

Získané prostředky použijeme na dofinancování nákladů spojených s běžným provozem azylového domu pro muže.

Jana Schwarzová