V letošním ročníku je k dané uzávěrce 30. října přihlášeno na šedesát Alejí z celé republiky. Pozitivní na tom je, že za Jihočeský kraj je přihlášených osm alejí a za okres Prachatice čtyři Aleje a z toho dvě Aleje z Volar.

První je „Alej z Brixových Dvorů"
Je na Stögrově Huti s tímto nominačním článkem:
Tato alej v blízké budoucnosti změní svou tvář… Alejí povede cyklostezka. Zvítězí asfalt a pohodlí? Neublíží ji stavební stroje, či lidé? Vyroste jednou ve velkou a památnou alej jako alej solné stezky? Snad porostou její stromy nadále do krásy, aby jednou svými mohutnými korunami hýčkali procházející či projíždějící nejen svým stínem.

Druhá Alej je „Alej Zelenodvorská
Je u Lip, či jinak řečeno, u Menhirů s tímto nominačním článkem:
V roce 1995, kdy se začala stavět čerpací stanice nahoře u jatek, firma požádala o pokácení asi 13 stromů rostoucích podél silnice. Pracoval jsem v té době na úřadě a předepsal jsem jim na tehdejší dobu nezvykle rozsáhlou náhradní výsadbu 470 stromů. Ne strom za strom, ale list za list. Firma to akceptovala, ale nechtěla výsadbu sama provádět a požádala mě, jestli bych to nebyl schopen zajistit. Protože sázení stromů mám rád, tak jsem souhlasil, a tak vznikly naše aleje. Od lip k bývalému vleku, od lip na Zelené dvory, od turistické ubytovny k Böhmům, na Sipplovy Dvory a březová alej dozadu za koleje od Mlýnské. Pár stromů samozřejmě vzalo za své, zvláště pokud byly na okraji obhospodařovaných pozemků, ale většina dorostla do současné podoby.

Proto se obracíme na vás, milovníky přírody, a také na ty, kterým není lhostejno, že ubývá zeleně v našem kraji, o pomoc při hlasování v této soutěži a svým hlasem podpořili ty naše aleje.

Hlasování probíhá od 6. listopadu do 4. prosince na stránkách www.arnika.org/alejroku.

V minulém ročníku, byla přihlášená Alej Zlatá stezka ve Volarech, která v této soutěži získala 1 místo v kategorii „O nejpůsobivější fotografii“ v anketě „Alej roku 2016“. Proto i v letošním ročníku došlo k zapojení do této soutěže.

Jako bonus vítězná Alej obdrží cenu věnovanou na její dendrologickou péči. Proto, vážení spoluobčané a milovníci přírody, žádám vás o podporu v této soutěži a pomůžeme tímto k dobré věci .

V rámci České republiky je přihlášeno 60 alejí, za Jihočeský kraj 7, alejí a za okres Prachatice 4 aleje, z toho z Volar dvě aleje.

Antonín Smola