„Ten strom vypadal navenek velice vitálně, takže nebylo jasné, zda ho na žádost občanů necháme pokácet, nebo ne," vysvětlil starosta obce Zdeněk Kantořík s tím, že na strom se do Putkova přijela podívat celá Komise životního prostředí. Ta uvažovala i o ochraně stromu, který v osadě rostl desítky let.


Odkládání kácení stromu ale pobouřilo místní obyvatele. Ti totiž o odstranění akátu usilovali již několik let a upozorňovali na to, že je ve velmi špatném stavu. Domnívali se přitom, že za ochranou tohoto, podle nich velmi nebezpečného stromu, stojí Dagmar Kjučuková a s ní okrašlovací spolek. „Měli jsme pocit, že o tom, co se u nás v osadě bude dít, nerozhoduje obec, ale okrašlovací spolek. A naštvalo nás, že nedali na náš názor," upozorňovali Putkovští.
Dagmar Kjučuková ale podle tvrzení starosty obce nedoprovázela odborníka jako předsedkyně spolku, nýbrž jako místostarostka obce. „O tom, co se v obci bude nebo nebude kácet, rozhoduje obec, ne okrašlovací spolek," konstatoval starosta obce a podotkl, že to byl on sám, kdo do obce pozval odborníka, který nakonec o pokácení akátu rozhodl.


„Jestliže jsme si s tím sami nevěděli rady, bylo nutné pozvat někoho nestranného," objasnil starosta, který ale informoval o tom, že mezi členy komise jsou lidé s přírodovědným či lesnickým vzděláním. Přesto ale komise nebyla v otázce další budoucnosti stromu jednotná. „Na takové posouzení jsme si nakonec netroufali," řekl Zdeněk Kantořík.
Pokud je čas na to, aby Zdíkov navštívil některý z pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích, zvou prý Zdíkovští v podobných případech právě někoho z agentury. V letošním roce ale bylo nutné jednat rychle, protože se blížil konec doby vegetačního klidu, který je ze zákona stanoven na začátek dubna.
„Proto jsme pozvali soukromého odborníka, který zjistil, že stav stromu je nevyhovující, přičemž doporučil jeho pokácení. To se uskutečnilo posledního března letošního roku," upřesnil Zdeněk Kantořík. A Putkovští si oddechli. „Jsme rádi, že se strom nakonec povedl odstranit," shodují se.


Vadilo jim ale i to, že práce odborníka musela být placena z obecních peněz. „Nejel jsem ale jen kvůli jedinému stromu, žádali jsme ho i o prozkoumání dalších potenciálně nebezpečných dřevin v obci," uzavřel Zdeněk Kantořík.