Městys chce do letošního července dokončit svůj integrovaný strategický plán, který by měl na dobu deset let dopředu určovat směr hlavních podnikatelských záměrů. Strážný by se podle motta plánu mělo stát „Přívětivou bránou do země". Podle starosty městyse Jiřího Vacka na to městys ležící v těsné blízkosti státních hranic potenciál rozhodně má. Už v minulosti bylo totiž Strážný místem, které mělo turistům co nabídnout. A právě z historie strategický plán, na jehož tvorbě se podílejí jak místní podnikatelé, obyvatelé, ale i zástupci z Národního Parku Šumava, vychází.

„V současné době máme plán hotový asi ze dvou třetin, v červenci by měl být představen široké veřejnosti, kde by měl být prověřen rozsáhlou diskusí," přiblížil současný stav plánu Jiří Vacek. Podle něho plán zahrnuje všechny aspekty nynější situace Strážného a je zaměřen na rozvoj a udržitelnost nových projektů s vyhlídkou na desítku let dopředu. Podle starosty městyse totiž není tím hlavním získání dotací na různé projekty či přilákání investorů, ale udržení projektů v chodu a to, aby investoři v místě zůstávali. „Za dotaci můžeme něco vybudovat, ale provozování už budeme hradit my. Peníze musejí být využívány účelně. Proto chceme dopředu vědět, do čeho se investovat vyplatí a jakým směrem by se měl městys jako celek ubírat," vysvětlil Jiří Vacek.

Ten chápe Strážný jako jakousi třináctou komnatu Šumavy. A ta by se prý měla po dokončení strategického plánu začít otevírat. Jak místním, podnikatelům, ale i turistům. „Chceme vycházet z historie obce, ukázat místním, kde vlastně žijí a podělit se o to i s turisty. Jeden z plánovaných projektů se jmenuje Obrazy zapomenutého dědictví a bude informovat o historii Strážnýho, jeho zaniklých osad a Zlaté Stezce," informoval dále starosta.

Při budování nových projektů se chce městys také cílevědomě zbavovat dědictví posledních desítek let. „Nechceme si hrát na to, že tady není prostituce, hazard, tržnice. Ale chceme říci, že to není to jediné a že jsou pro nás důležitější věci," ujistil starosta a připomněl, že v minulém roce například městys jednu z tržnic vykoupil, aby ji proměnil ve svůj kulturní stánek a místo pro scházení lidí.

„Vůči jiným místům na Šumavě máme historicky daný i obchodní potenciál. Lidi třeba na Kvildu za nákupy zřejmě nepojedou. I z tohoto hlediska bychom se chtěli stát branou a nabízet třeba i Originální šumavské produkty. A při nákupech by mohli lidé využít i nového ubytování, které nám tady zatím chybí," představil záměry městyse starosta.

A jako ostatní místa na Šumavě by Strážný chtělo lákat i na nabídku zimních sportů, ještě před první světovou válkou prý tady pro tyto účely stálo několik hotelů. Historie se ale k místu příliš laskavě nechovala. I s tím by se místní chtěli vyrovnat pomocí nových plánů. A první strategické výstupy už začíná městys budovat nyní. Už letos v zimě by totiž chtěl městys nabídnout dvě sjezdovky, které zde v dávné době už fungovaly. A třetí by měla přibýt příští rok.

„Samozřejmě s perfektním zázemím, měla by být červená, modrá i černá sjezdovka, tak, aby u nás mohla lyžovat celá rodina i s dětmi," přál si závěrem starosta a podotkl, že v okolí městyse jsou k dispozici i kvalitní běžecké trasy které mohou zaujmout i milovníky přírodní estetiky.

Potenciál tedy Strážný má. Budoucnost ukáže, jak ho místní dokázali využít.