První zmínky pocházejí ze 17. století. Starou budovu dal postavit v roce 1815 patron školy J. J. kníže Jan Adolf ze Schwarzenbergů na pozemku, který patřil rolníku Zlochovi z Vlkonic. V roce 1874 měla škola 540 žáků. Kapacita školy je nyní 250 žáků. V posledních letech navštěvuje školu průměrně 150 až 170 žáků, v letošním školním roce to je 172 dětí. V budově školy je 9 tříd, školní družina, počítačová učebna a interaktivní učebna.Do první třídy základní školy letos nastoupilo 23 prvňáčků. Ředitelem školy je Josef Mráz.Třídní učitelkou prvňáčků je Dana Kohoutová.