Škola dostala do vínku krásnou polohu nad městem na Šibeničním vrchu a vzala na sebe podobu rozlehlé budovy v zelené oáze uprostřed sídliště. Ředitelkou je Hana Bolková. Děti v jednotlivých devíti ročnících jsou rozděleny do devatenácti tříd. V letošním školním roce do ZŠ v Národní ulici nastoupilo padesát jedna prvňáčků. Jsou rozděleni do čtyř tříd. Jedná se o dvě klasické třídy a třináct prvňáčků bylo rozděleno do dvou montessori tříd. Dnes představujeme 2.M třídu. Třídní učitelkou je Martina Schneiderová. Děti si mohou vybrat i v letošním roce z celé řady zájmových kroužků, při nich protáhnou těla, zaměstnají ruce nebo udělají další pokroky ve své jazykové výbavě. Jednou z hlavních priorit školy je právě rozvoj pohybových dovedností žáků, výchova ke zdravému životnímu stylu a budování vztahu ke sportu, pro který má škola výjimečné zázemí.

Nepropásněte STŘEDEČNÍ TIŠTĚNÉ VYDÁNÍ Prachatického deníku!