Pro účely školy byly vyčleněny budovy rozvodných energetických závodů – bývalý Titěrův dům (třídy 6. až 9. ročníku) a pro první stupeň byla adaptována budova podniku Armabeton, která zůstala volná po výstavbě sídliště. Záhy ale došlo na stavbu nové budovy, kde byl zahájen první školní rok v září 1973. Celý školní komplex na sídlišti byl slavnostně otevřen v srpnu 1974. Škola tam sídlí dodnes, jejím ředitelem je Vladan Pokorný a třídní učitelkou 1. A Dagmar Holubová. 

Jihočeské krajské kolo Zlatého Ámose ve Vacově.
Jihočeský kraj má nového Zlatého Ámose. Učí v Táboře